Crònica Taller Bàsic d’Eines Digitals. Abril 2024

iCuida Abril 2024

Assistents Acte Abril iCuida 2024

Es va iniciar l´acte amb la benvinguda per part d’#iCuida a totes les cuidadores que varen assistir, i donant pas a la presentació de la Targeta Cuidadora per part de Barcelona Cuida.
En aquesta presentació es va explicar com la targeta cuidadora reivindica la feina de les persones cuidadores i dóna informació i assessorament a totes elles. No només a nivell de consells sinó també a nivell legal i amb un telèfon de suport psicològic juntament amb un butlletí mensual.

Seguidament va començar el taller propiament dit amb la presentació per part d’iCuida de l´app,  de les eines que s´anaven a explicar, i de la programació de la resta d’actes destinats a cuidar a qui ens cuida.

El fet que les dades obertes són útils per a la societat, s’explica a l’inici de la jornada descobrint també l’origen d’ iCuida.  A partir d’una hackaton organitzada per Iniciativa Barcelona Open Data,  va ser on precisament la idea  d’una apliació per ajudar a les persones cuidadores en va resultar guanyadora.

Despres de resoldre dubtes i donat el cas, ajudar a qui  de les assistents tingués alguna dificultat a entrar a l’aplicació, es va procedir a explicar l’estructura i funcionament de l’app. Es va explicar la categorització dels diferents àmbits de l’app així com els recursos que es posen a l’abast de les cuidadores.

Dia a dia i amb el feedback de les persones cuidadores, l’app respon més i més a les vostres necessitats. Gràcies a la cocreació podrem millorar l’aplicació i trobar més dades útils.

Finalitza la jornada explicant des d’iCuida altres aplicacions útils per a les cuidadores, sent d’especial interès, portals de cerca de feina. Un taller pràctic molt profitós per a les assistents a qui agraïm la seva participació esperant aprendre més en el proper esdeveniment.

Programacio iCuida 2024
Programacio iCuida 2024