Crònica IV Jornades DataFeminism

El divendres 17 de maig es van celebrar les IV Jornades DataFeminism liderades pel Women Data Lab de La CIBA, on l’equip Data Women va participar, enfocades en la integració de la perspectiva feminista en les tecnologies de dades i la intel·ligència artificial. Aquesta trobada va servir per a reflexionar sobre l’impacte dels biaixos de gènere en els algoritmes i les bases de dades sobre els drets de les dones, així com la importància d’implementar mètodes que assegurin la igualtat efectiva.

Durant l’obertura, sota el lema “Mirada feminista a la intel·ligència artificial”, Marta Tolos Rigueiro, Head of Data Delivery de Zurich, i Virginia Carreras, Fundadora de Smart Equality, van discutir els reptes dels biaixos de gènere en la IA. Van destacar la necessitat d’integrar equips interdisciplinaris i d’emprar metodologies rigoroses per prevenir aquests biaixos, incloent anàlisis contextuals, tractament adequat de dades, algoritmes explicatius, i un seguiment continu dels projectes.

Posteriorment, Mailén García, Directora General del Observatori de Dades amb Perspectiva de Gènere d’Amèrica Llatina, va intervenir telemàticament per subratllar la rellevància de generar bases de dades des de l’activisme feminista que afrontin els desafiaments específics dels drets de les dones.

En la segona sessió, titulada “Tecnologia de dades per als drets de les dones”, Serena Perez, Account Cloud Engineer a Oracle, Carina Soledad González, directora de l’Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, i María José Rementeria, Social Link Analytics team leader at Barcelona Supercomputing Center, van exposar la importància de la presència femenina en posicions de decisió tecnològica, més enllà de les funcions de programació, per influir en les aplicacions finals de la IA.

Finalitzant amb la taula “Projectes feministes de tecnologies de dades”, Eli Vivas, Cofundadora de Storydata; Thais Ruiz, Fundadora de Digital Fems; i Laura Fernández, CEO i Cofundadora de AllWomen, van presentar diversos projectes que apliquen la intel·ligència artificial des d’una perspectiva feminista. Aquestes intervencions van ressaltar la necessitat d’incloure metadades de gènere que garanteixin una promoció equitativa dels continguts digitals de dones i homes.

Les jornades van concloure destacant la importància de fusionar iniciatives en tecnologia de dades amb polítiques d’igualtat per eliminar biaixos de gènere en la tecnologia i fomentar una societat més equitativa i justa.