El passat 9 de març, vam celebrar l’esdeveniment anual d’Iniciativa Barcelona Open Data, l’Open Data Day 2022 sobre el lema ”PER UNA REUTILITZACIÓ MÉS EFECTIVA DE LES DADES OBERTES”. Vam comptar amb persones expertes amb la intenció de posar en comú i parlar sobre la necessitat d’aconseguir una major reutilització de les dades obertes.

A continuació pots trobar tots els recursos que es van extreure de l’Open Data Day 2022. També pots llegir la crònica sencera de l’acte aquí.

Recursos de reutilització efectiva de dades obertes

Presentem una recopilació de materials per avançar cap a la reutilització efectiva de les dades obertes que les administracions públiques publiquen en  “open data” o format obert. Donat que cal fer efectiu l’accés a la informació pública i que sigui possible transformar-la en valor ciutadà, social o econòmic.  Recollim diversos recursos: exemples de reutilització que poden servir d’inspiració, vídeos curts de propostes fetes des de diverses posicions respecte a les dades (producció, consum de dades) i propostes sobre els plans de dades obertes de les institucions per tal que contribueixin a la reutilització.

Propostes de reutilització efectiva de dades obertes

Exemples de reutilització

Vídeos curts de persones expertes