El passat 7 de març vam celebrar l’esdeveniment anual d’Iniciativa Barcelona Open Data, l’Open Data Day 2023 sota el lema ”DADES OBERTES PER ABORDAR ELS REPTES DEL CANVI CLIMÀTIC”. Vam comptar amb persones expertes amb la intenció de posar en comú i buscar estratègies de dades per abordar els reptes del canvi climàtic.

A continuació pots trobar tots els recursos que es van extreure de l’Open Data Day 2023. També pots llegir la crònica sencera de l’acte aquí.

Recursos Dades obertes x Canvi climàtic

Presentem una recopilació de materials per avançar cap a l’ús de les dades obertes per abordar els reptes del canvi climàtic. Donat que cal fer efectiu l’accés a la informació pública i que sigui possible transformar-la en valor ciutadà, social o econòmic.  Recollim diversos recursos: exemples de projectes que poden servir d’inspiració, vídeos curts de propostes fetes des de diverses posicions respecte a les dades i propostes sobre els plans de dades obertes de les institucions per tal que contribueixin al canvi climàtic.

Propostes de Dades obertes x Canvi climàtic

Projectes de Dades obertes x Canvi climàtic

Vídeos curts de persones expertes

Pots veure totes les fotografies a l’àlbum #OpenDataDay2023

Vídeo resum esdeveniment