Una expedició de dades és una activitat formativa i col·laborativa innovadora amb dades obertes. La proposta planteja identificar un problema, mesurar-lo, buscar dades sobre el problema, explicar històries ivisualitzacions per fer-ho comprensible i, d’aquesta manera, sigui útil per poder solucionar-ho. Tot això entorn al repte concret fixat en una localitat o institució.

Dades x Canvi Climàtic

Entrevista a Ramón Rabella – Cap de l’oficina de canvi climàtic i sostenibilitat

En quin context vau decidir organitzar l’expedició de dades?

En el moment que vam detectar una manca de dades en que es creués el tema social amb el tema tècnic. Era sobretot per la necessitat d’incloure paràmetres que no eren els meteorològics, els de consum d’energia, els que són estrictament númerics i incloure altres tipus de paràmetres.

Què heu obtingut per el vostre equip durant l’expedició de dades?

Nosaltres erem un equip format per tècnics encara que darrerament s’incorporessin persones de formacions més diverses i l’expedició de dades ens ha donat una visió més àmplia.

Amb l’expedició de dades què heu obtingut per la institució?

Com a mínim una actitud nostra diferent i per l’altra retalls de metodologies noves que quan s’acabin de desenvolupar seran un valor.

Quins reptes queden per resoldre després de l’expedició?

Els reptes que s’han de resoldre són en temes de salut i socials d’accés als recursos i de mobilització territorial. És a dir, l’expuslió de determinades poblacions a determinats llocs que té una vinculació amb el canvi climàtic a part de l’activitat econòmica. També hem detecat que a vegades es tenen dades necessaries però amb una mirada diferent i no estan pensdes per les nostres necessitats.

Com es podria millorar l’expedició de dades?

L’expedició de dades va estar força bé però ens va faltar temps sobretot a la part dels treballs dels grups. Potser s’hauria de dedicar-hi més temps o bé fer una segona sessió o dividir-la en dos per donar més temps al treball col·lectiu. Abans de començar seria bo que es fessin unes dades bàsiques homogeneitzades.


Índex Pobresa Dones

 

Blai Martí – Tècnic del departament de transversalitat de gènere de l’Ajuntament de BCN

En quin context vau decidir organitzar l’expedició de dades?

El context l’hem decidit a través de l’actuació que penja del estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat de l’Ajuntament de Barcelona. On es vol elaborar un índex que per falta de dades segregades, de dimensions de pobresa i de dades de temps no és fàcil de fer amb les dades d’enquestes i registres oficials. Per això fem l’expedició, que ens ofereixi indicadors suficients per elaborar aquest índex.

Què ha aportat l’expedició de dades a l’Administració?

L’expedició ens ha ajudat a obrir la mirada i definir millor les dimensions que hem de tenir en compte i ens ha obert la porta a un estudi Delphi, que agafant 8 persones expertes alguna de les quals va participar en l’expedició de dades s’han definit uns indicadors amb els quals ara podrem definir l’índex.

Què ha aportat al vostre equip l’expedició de dades?

Pel nostre equip ens ha portat una grata sorpresa verue com gent professional de diferents àmbits està disposada a participar daixò. Per altra banda ens ha obert la porta a conèixer gent tan de dins com de fora de l’administració per poder col·laborar en el futur.

Gràcies a l’expedició heu identificat alguns reptes que s’han de resoldre?

Hem identificat reptes que ja teníem bastant clars que és la necessitat d’obtenir les dades per elaborar l’índex.

La feminització de la pobresa és un fenòmen interseccional on es creuen dues variables importants i l’arquitectura de dades que tenim ara mateix no ofereix respostes. Ara tenim la certificació i l’aval per demanar a les institucions o les administracions competents l’obtenció d’aquestes dades.

Algun suggeriment per millorar l’expedició de dades?

A nosaltres no ens ha faltat res la complexitat del problema estava en la seva essencia. El que ens demanariem a nosaltres mateixes és més temps o potser una segona expedició de dades per acabar de tancar les coses que es van obrir.


Dades x Ocupació

 

Marta Mayordomo – Tinent d’alcalde de promoció econòmica, comerç i ocupació del Prat

En quin context va decidir organitzar l’expedició de dades?

Vam decidir fer l’expedició perquè teniem la necessitat de cercar uns indicadors que fossin efectius per avaluar els projectes del pacte local per l’ocupació i l’activitat econòmica del Prat.

Que ha aportat a l’administració l’Expedició de Dades?

La possibilitat de poder cercar dades a llocs on no haviem pensat. I sobretot el fet de pensar en com les poden aprofitant no només nosaltres com equip si no també la pròpia ciutadania i les empreses privades.

Que us ha aportat al vostre equip l’expedició de dades?

Ha estat una experiència molt satisfactòria perquè ens ha ajudat a veure les possibilitats que ens pot donar el fet de treballar les dades d’una manera diferent. Estavem treballant les dades molt centrats en cercar dades que ja existien o crear nosaltres dades molt vinculades a programes molt concrets.

Quins reptes us queden per resoldre després de l’expedició?

La necessitat de sistematitzar la recollida de segons quines dades i sobretot d’agafar la dinàmica d’entendre que aquest tipus de dades poden servir no nomès per nosaltres sinó també per molts altres àmbits de la ciutadania. Al final es tracta de què en aquesta col·laboració públic-privada que suposa el Pacte Local per a l’Ocupació i l’Activitat Econòmica que els resultats també es puguin aprofitar tan per la part pública com privada.

Com es podria millorar l’expedició de dades?

Necessitem més acompanyament en tot el procès de després de l’expedició de dades. En el planell d’elaboració d’indicadors, la web,… Després de l’expedició nosaltres tenim l’nforme pèro a vegades no és és suficient per poder aplicar-ho a l’hora de trobar els indicadors.

 


Dades x Salut

FITXA DEL PROJECTE DADES X SALUT

L’Expedició de Dades per la Salut té com a objectiu principal la cerca de dades obertes per generar indicadors relacionats amb la salut pels 310 municipis de la província de Barcelona.

La salut està influenciada per l’entorn, ve determinada per factors socials, culturals, econòmics i mediambientals entre altres, els coneguts com a determinants de la salut. El dia de l’expedició es van reunir més 30 professionals del món de la salut i de les dades per recollir informació sobre tots aquests factors. Dades x Salut ha estat impulsat conjuntament per les àrees de Salut i TIC de la Diputació de Barcelona i per Iniciativa Barcelona Open Data.