Iniciativa Barcelona Open Data treballa en diferents projectes per ajudar a transformar les dades en valor econòmic, públic i social. L’open data és una oportunitat, el petròli del segle XXI. Per això comencem, emprenem, participem i col·laborem en iniciatives que permetin extreure aquest valor. Oferim serveis en les següents línies:

PER EMPRESES

Per transformar les dades en valor econòmic

Xerrades divulgatives per aproximar el valor de les dades entre les pymes. Plans de promoció de la reutilització de dades obertes entre les empreses per a la competitivitat i la innovació.

Les grans empreses que ja utilitzen el Big Data i l’anàlisi de dades com a eina imprescindible per a millorar l’eficiència del seu negoci, el màrketing, etc. Les petites empreses, en canvi, segueixen sense utilitzar aquesta oportunitat.

Les dades obertes són dades accessibles a tothom de les quals se’n pot extreure valor econòmic. La nostra especialitat és la divulgació, “small data” per a petites i mitjanes mepreses.

  • Organitzem xerrades , tallers i jornades per ajudar a entendre les posibilitats de la reutilitzacio de les dades públiques, coneixer eines, bones práctiques i experiències.
  • Executem plans públics per aproximar les petites i mitjanes empreses a l’ús de les dades. Primer pas com a organizacions Data driven.

PER INNOVACIÓ PÚBLICA

Dades per incorporar-ne el seu valor i fomentar la col·laboració ciutadana als serveis públics

Si bé la majoria d’administracions disposen d’un portal open data, encara no disposen d’una estratègia de publicació de conjunts de dades obertes orientades a reptes concrets ( canvi climàtic, igualtat, …) per tal de estar pensades per a la seva reutilització.

Per això, tenim diverses accions i projectes que emprenem amb les administracions per obtenir un doble benefici: la formació dels treballadors i treballadores públiques en l’ús de les dades obertes i en com publicar-les per que siguin útils per a la la resolució de reptes concrets.

Alguns exemples d’aquests projectes són:

  • Expedicions de dades: Esdeveniment innovador basat en dades que ajunta perfils diversos per aconseguir noves visions d’una temàtica.
  • Hackatons: Concurs sobre solucions informàtiques basades en la col·laboració i aprenentatge de diversos perfils.
  • Reptes de visualització: Concurs que busca fomentar la divulgació de l’ús de les dades obertes a través d’una temàtica d’interés comú.

PER DIVULGACIÓ SOCIAL INNOVADORA

Per utilitzar les dades com a motor per impactar sobre un repte social

Les dades obertes també són una font important per a reptes socials. Hem executat diversos projectes d’ús de les dades amb vocació social com: canvi climàtic, igualtat de gènere, ocupació i oportunitats per dones cuidadores.
Les dades obertes com a informació útil per a una millor diagnosi i avaluació , així com integrar les tecnologies més avançades a l’àmbit social com per acabar amb l’escletxa digital, una realitat que afecta sobretot a les dones.
Alguns exemples són els portals de dades basats dades de l’àmbit de la igualtat de les dones:

  • Datos Abiertos Mujeres: Portal de dades amb totes les dades sobre la situació de els dones que Iniciativa BCN Open Data ha recollit durant les expedicions i projectes iniciatiats al 2018.
  • DadesxViolenciaxDones: Un portal amb visualitzacions de dades sobre violència de gènere i els recursos públics que es destinen a posar-li fre.
  • Portal de DadesxProstitució: Projecte iniciat amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet per a crear un portal de dades sobre la prostitució. El projecte està encara en construcció.

RECERCA BASADA EN DADES

Per utilitzar noves eines i metodologies d’investigació basades en dades

Les dades obertes són una font d’informació inesgotable que es poden utilitzar per a estudis de diferents tipus. Les dades obertes, tant de l’adminstració com de les xarxes sociales, són una font útil per a l’estudi de la realitat.