Explotar la gran quantitat de dades disponibles per tal que ajudin a millorar a la diagnosi sobre una política pública (disposar de dades per la presa de decisions).

Recopilació i representació  visual de dades obertes de diverses fonts per a mesurar l’impacte d’un repte públic i disposar d’informació audiovisual reutilitzable i fàcilment comprensible per abordar-la.

Exemple: Dades x Mercats per la Diputació de Barcelona