• Expedició de  Dades: Sessió de cerca de dades col·laborativa per equips. Consisteix en identificar un problema, mesurar-lo, buscar dades sobre aquest, explicar històries i visualitzacions perquè s’entengui i serveixi per afrontar aquest repte amb les dades localitzades.
  • Dataton: Concurs o competició d’equips de persones per abordar un problema, normalment de caràcter social.  Basat en les dades proporcionades per l’organització i altres dades complementàries -trobades o aportades pels participants-.
  • Ideaton: Esdeveniment centrat en idees, el seu objectiu és aconseguir madurar una idea fins que adquireixi una estructura una mica més completa.
  • Hackató: Marató de Hackers. És una trobada amb equips multidisciplinars experts. L’objectiu és el desenvolupament col·laboratiu de projectes per donar solució i satisfer les necessitats aportant metodologies innovadores. Orientat a crear aplicatiu o solució digital.
  • Data Challenge: o Repte de visualitzacions de dades entorn a un tema, es un concurs de visualitzacions de dades adreçat a la ciutadania.