El rànquing de dades obertes amb propòsit social recull els 50 datasets útils per abordar els reptes d’àmbit social (dades amb valor per a prendre decisions en l’àmbit dels serveis d’atenció social a les persones). 

Aquest Rànquing s’ha construït a través d’una acció col·laborativa,  gràcies a les persones que han contribuït a la crida del Repte #50Datasets amb propòsit social (apareixen contribuïdora al repositori de datasets). El resultat és aquest repositori públic i obert  de dades, aquest recurs    vol fomentar la reutilització de dades obertes facilitant la seva localització.
Us animem a  conèixer aquestes dades, pots consultar, baixar i treballar els 50 datasets en aquest enllaç rànquing #50DatasetsSocials.