Projecte Data Covid Gender

Portal de Dades Obertes Covid i Génere

El projecte de Portal de Dades Obertes COVID i Gènere creat per Iniciativa Barcelona Open Data conjuntament amb el grup Gènere i TIC (GenTIC ) de l’Internet Interdisciplicary Institute (IN3) ha sigut una de les 15 propostes escollides per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut per fer recerca en analítica de dades sobre la incidència del SARS-CoV-2 i Covid-19 a Catalunya. D’entre les 15 iniciatives que van rebre més puntuació, és una de les tres seleccionades que aborden la pandèmia des de l’àmbit de les ciències socials.

El grup Gènere i TIC farà l’estudi que estarà liderat per Lidia Arroyo com a investigadora principal mentre que Iniciativa Barcelona Open Data construirà un portal accessible de dades obertes, amb l’objectiu d’analitzar l’impacte que tenen el gènere i la segregació ocupacional en la prevalença del coronavirus.

Els resultats del projecte contribuiran a millorar el coneixement sobre l’impacte del coronavirus atenent a les desigualtats socials existents i a orientar el disseny i avaluació de polítiques públiques capaces de donar resposta a les necessitats de tota la ciutadania.

Títol del projecte: “Portal accessible de dades obertes i estudi sobre la incidència de la segregació ocupacional en la prevalença de SARS-CoV-2 i Covid-19 per àrees bàsiques de salut: una anàlisi des de la perspectiva de gènere interseccional”. Grup de Recerca Gènere i TIC, Internet Interdisicplinary Institute (IN3) – Universitat Oberta de Catalunya.

Enllaços:

Resolució del Procediment urgent de priorització de propostes per estudis sobre SARS-CoV-2 i Covid-19 (AQUAS)