Crònica del curs de Legal Data

Aquest dijous 22 de febrer s’ha seguit amb el segon curs del Certificat de Governança, el curs de Legal Data. La classe ha estat impartida per Joan Portals.

Per començar s’han explicat les diferents llicències de Creative Commons i quines son les més habituals. Per a més informació, es poden consultar aquí: https://creativecommons.org/.

 

 

Al final de la sessió d’avui, l’alumnat és capaç de:

  1. Conèixer quines son les lleis que afecten l’Open Data
  2. Llicenciament aplicables a l’Open Data
  3. Conèixer les lleis d’Open Data sobre transparència. Accés a la informació, protecció de dades que ens afecten a nivell estatal i de Comunitats Autònomes
  4. Conèixer les Normatives Europees i les tendències internacionals
  5. Detectar les bases legals i els límits per a publicar dades obertes
  6. Reflexionar sobre alguns aspectes bàsics d’ètica i data

 

La primera activitat que han realitzat les i els alumnes ha estat analitzar breument les llicències que fan servir dues administracions públiques: els governs d’Euskadi i Astúries. A continuació s’ha parlat de la Normativa Europea, i els seus principis, i de les regulacions europees pel que fa a dades obertes i a la seva reutilització.

 

Pel que fa a l’àmbit espanyol, la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, és la que regula la transparència. La informació que, segons la llei, es pot publicar és, entre d’altres, la següent:

  • Contractes, el seu objecte, duració, import, procediment…
  • Estadístiques de volum pressupostaris de contractes
  • Comptes anuals i informes d’auditoris i fiscalització
  • Retribucions de les persones amb major responsabilitat

 

Aquesta informació és accessible gràcies al dret a l’accés que s’aplica a tota la informació excepte la que suposi un perjudici per a la seguretat nacional o pública, interessos econòmics i comercials, política econòmica i monetària, secret professional, propietat intel·lectual i protecció del medi ambient. I en el cas que afecti a dades personals especialment protegides, la persona afectada ha de donar el seu consentiment.