Les dades obertes un recurs per enfortir el Tercer Sector

Los datos abiertos transformados en valor social son un recurso gratuito y disponible que el tercer sector debe aprovechar para su transformación digital-

Los datos abiertos un recurso para fortalecer el Tercer Sector

*Article publicat a Linkedin de Lourdes Muñoz Santamaría, Directora d’Iniciativa Barcelona Open Data.

Les dades obertes transformades en valor social són un recurs gratuït i disponible que el tercer sector ha d’aprofitar per transformar-lo digitalment.

Les dades obertes i les tecnologies de dades són útils per enfortir entitats de l’àmbit social, en concret per al repte de digitalització i transformació digital que estan abordant per millorar les seves oportunitats en aquest moment d’acceleració digital i canvis en el conjunt de la societat.
Les dades obertes són un recurs gratuït que transformat en valor social, suposen una eina de suport al tercer sector que cal aprofitar, a l’era de les dades.

Diversos informes especialitzats conclouen que la quasi totalitat del sector ha assumit la necessitat de començar el procés de transformació digital. Sens dubte és necessari. Només el 28% està en un nivell avançat o expert de transformació digital (m4social, 2022). En l’àmbit d’ús de tecnologia de dades, es redueixen a un 10% les organitzacions que solen utilitzar eines avançades d’anàlisi de dades per poder obtenir informació en temps real i millorar la presa de decisions segons el recent estudi “Lestat de la transformació digital del tercer sector” (m4social – taula del 3r sector, 2022)

L’ús de dades pot marcar la diferència en la presa de decisions i la generació de solucions efectives. Una societat amb una demanda creixent de serveis de cures, amb persones que pateixen vulnerabilitat i necessiten atenció i on diversos grups socials tenen gran diversitat de necessitats, és un fet al què han d’enfrontar-se les organitzacions socials si volen millorar-ne l’efectivitat.

Reptes detectats respecte a l’ús de dades obertes i les tecnologies de dades, entre les entitats del tercer sector:
– Disposar de més dades obertes públiques de qualitat per ajudar el diagnòstic i l’anàlisi.
– Incorporar l’ús de dades a la gestió d’organitzacions (DataDriven).
– Promoure la generació dinformació de valor, i el coneixement basat en dades obertes.
– Capacitar els equips de direcció i de programes en l’ús de les dades per a la presa de decisions.
– Promoure el desenvolupament d’eines digitals per millorar la qualitat de vida dels col·lectius que atén el tercer sector.

Aquests reptes s’han d’abordar perquè la potència d’aquesta tecnologia data, serveixi a l’atenció i la cura de les persones amb més necessitats.

Les dades obertes i les tecnologies de dades són útils per enfortir les entitats de l’àmbit social. La diversitat de necessitats a cobrir des d’aquest àmbit (envelliment saludable, cures, diversitat, grups vulnerables…) requereix l’ús de les dades com a suport a la presa de decisions i aprofitament de recursos.

Les dades obertes es poden fer servir per: comunicar i divulgar, crear visualitzacions de dades per analitzar un repte social, disposar d’informació útil reutilitzant dades obertes de diverses administracions i capturar dades disponibles a Internet per mesurar tendències.

Com utilitzar les dades obertes per enfortir el tercer sector?

 • Dades obertes per comunicar i divulgar.
  L’ús de les dades obertes per comunicar i divulgar utilitzant la potència de les visualitzacions, per sensibilitzar sobre les necessitats de les persones o del sector mateix.
 • Dades representades per analitzar un repte social.
  Les dades obertes ens brinden una oportunitat única per comprendre i abordar els desafiaments socials de manera més precisa i eficient. Utilitzar dades representades permet analitzar aquestes problemàtiques i trobar-hi solucions basades en evidència.
 • Reutilització de dades obertes.
  Les dades obertes publicades per diverses administracions públiques estan disponibles per a la seva reutilització, que permet extreure informació rellevant, identificant patrons i tendències.
 • Usar les dades disponibles a Internet per mesurar.
  Internet també és una font de dades, que podem recopilar.

Cal subratllar de forma específica la potencialitat de les visualitzacions de dades -dades en brut transformades en informació de valor-, que permeten:
– Disposar de dades visualitzades per a una accessibilitat més gran que facilita que qualsevol persona no experta utilitzi aquestes dades, i li permeti realitzar un millor anàlisi de reptes socials per definir projectes d’intervenció social.
– Aprofitar l’impacte de l’ús de formats visuals i interactius amb les visualitzacions per sensibilitzar o divulgar, impactar a la societat aprofitant la potència de les dades.

En definitiva, l’ús de les dades obertes pot ser clau per assolir els reptes socials del tercer sector així com conèixer nous reptes per al futur. Les dades obertes transformades en valor social són un recurs disponible que el tercer sector ha d’aprofitar.