Dades x Barris : Les dades el nou valor social per als barris.

Presentacio Dades x Barris

Aquest passat dimecres dia 31 de Maig, es va portar a terme la presentacio del nou web Dades x Barris, fruit del treball del projecte dades x dones x barris on com a treball final del certificat formatiu desenvolupat per Iniciativa Barcelona OPen Data, les alumnes que hi varen participar, varen aportar les dades que han permès la creació de la web fruit del seu treball al llarg del curs.

Despres de la presentacio per part de la directora d’Iniciativa Barcelopna OPen Data, @LourdesMunoz dels trets generals del treball final de certificat , es varen abordar diferents problemàtiques socials amb l’anàlisi de les dades presentades als següents àmbits:

Demografia

Tot explicant les visualitzacions que han creat en la presentacio de la nova web #dadesxbarris, en la presentació de dades demogràfiques, es remarca clarament que els espais d’ensenyament, són els preeminents,  ocupant el 40% de la superfície total

Equipaments

El grup d’Equipaments ens fa veure com, la renda màxima mitjana del districte Sarría-Sant Gervas arriba a ser 4.7 vegades la renda mínima podent fer moltes comparacions creuades entre els barris estudiats i la restade presentats.

pobresa

El grup de Pobresa conclou que les dades corresponents tant a la pujada de lloguer, com la variació de l’IPC i la inflació, fan veure que són factors que han empobrit la població. Tot i així es remarca per part de les alumnes, que es important poder disposar d’eines per lluitar-hi, com seria disposar de millors dades sobre aquest fenòmen que les dades ens treuen a la llum. Es constata que les families cada dia son mes pobres i que l’esforç per arribar a fi de mas cada cop es mes gran als barris estudiats i amb les dades disponibles.

habitatge

Pel que fa a l’habitatge, el grup que ha desenvolupat aquesta part s’ha centrat en el creixement dels barris al llarg del temps, per saber quan es creaven i el seu creixment amb dades al llarg dels periodes estudiats per podeer entendre la seva evolució i poder preveure qui sap, si actuacions futures amb les dades de que es disposen al llarg del temps. Es constata que el naixament de la construccio d’habitatges com a fenomen social  es principis de segle XX fins el 1950 on es crea aproximadament un 20% del parc immobiliari, mentre que es entre els anys 50 i 80 que es crea un 60 % restant. Ja en l’epoca moderna el creixement que destaca amb força es el de la zona del 22@.

Mentre que Sant Martí acull unes edificacions amb molta densitat d’habitatges, a Sant Genís, la densitat es inferior primer perque era una zona molt mes despoblada  on hi va haver molta autoconstruccio, de manera que la ocupació del sòl per aquest sol fet, ja va frenar el creixement i la densificació del barri.

Finalment es llança a l’aire la pregunta de com es que ha anat a parar a mans privadas practicament tot el volum edificatori construit per iniciativa pública? com es que ara està en mans privades? El fet es que aixo implica  una manca d’habitatge public que les dades ens demostren.

sostenibilitat

El grup de Sostenibilitat, ens explica el treball amb les dades de les queixes efectuades pel que fa per exemple a la neteja de carrers, de contenidors, neteja en general…. podent d’aquesta manera presentar les dades en forma de “Mapa de queixes” on de forma molt gràfica la visualització i presentacio d’aquestes dades, poden ajudar a buscar solucions en llocs on es detecten els problemes gracies a la seva visualització.

igualtat

Finalment en la intervencio pel que fa a la igualtat, una dada curiosa si mes no  per acabar la presentació del web: els barris estudiats tenen una expectativa de vida de les dones major que la ciutat de barcelona  de forma global.

Veiem  doncs com #dadesxbarris, a partir del reskilling de les dones a través de la formació en Open Data, serveix per disposar i utilitzar dades de valor per a la intervencio social als barris.

Gràcies a totes per el vostre esforç i qualitat del treball!

Iniciativa Barcelona Open Data organitza aquest projecte de capacitació digital de dones  als barris de Sant Genís i Sant Martí de provençals amb col·laboració de les entitats Món Comunicació, Grup de Dones Associació Sant Genís dels Agudells, Dones en Xarxa i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, a través de  la subvenció per a l’impuls socioeconòmic del territori (any 2022).