Autores del projecte: Eli Vivas, Carina Bellver, Laia Brufau, Silvia Galilea

Fem comunicació amb dades obertes per a mitjans, institucions o empreses que vulguin convertir les seves dades en relats comunicatius.

Eines utilitzades: Datawrapper, Tableau Public, Flourish, Open Refine, Excel.

Enllaç al projecte