Nom projecte
Blog a iAgua: Dades obertes sobre la agricultura de regadiu i la seva transformació digital. 
Descripció
Ignasi Servià comparteix al seu blog iAgua nous datasets i análisis de dades relacionades amb l’agricultura de regadiu i l’aigua, i la seva transformación digital.
També comparteix nous formats, esdeveniments destacats o seguiment de la gestió de l’aigua i la sequera. 
Tipologia
Periodisme dades i consultoria.
URL projecte  
https://www.iagua.es/blogs/ignasi-servia 
Nom autor/autora project
Ignasi Servià Goixart
URL a autoria
Twitter: https://twitter.com/iservia 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/iservia/ 
Font Origen de dades. Organització publicadora
Generalitat Catalunya i Govern Espanya.
Dataset que volem destacar ( URL)
http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/cartografia-sig/aplicatius-tematics-geoinformacio/sigpac/mapa-cultius/ 

Pots veure l’explicació perquè per l’autor és important aquest dataset en aquest article que va escriure: 
https://www.iagua.es/blogs/ignasi-servia-goixart/triple-hito-datos-abiertos-mapa-cultivos-2021-catalunya 
Temàtica / categoria de les dades
#Aigua #Regadius #Agricultura #Agtech #TransformacióDigital #DadesObertes #Sostenibilitat #ODS #Territori