Nom projecte
Mapes de Patrimoni Cultural
Descripció
Els Mapes de Patrimoni Cultural són un exhaustiu inventari que recull tots els elements del patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i natural d’un municipi, amb l’objectiu de proporcionar al corresponent ajuntament una eina de coneixement i de gestió que li permet establir mesures de recerca, protecció, conservació i rendibilització social del seu patrimoni cultural i natural. 
Tipologia
Visualització web (altres, no periodisme de dades)
URL projecte  
https://patrimonicultural.diba.cat/
Nom autor/autora project
Diputació de Barcelona 
URL a autoria
https://www.diba.cat/
Font Origen de dades. Organització publicadora
Diputació de Barcelona
Dataset que volem destacar ( URL)
http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/cartografia-sig/aplicatius-tematics-geoinformacio/sigpac/mapa-cultius/ 

Pots veure l’explicació perquè per l’autor és important aquest dataset en aquest article que va escriure: 
https://www.iagua.es/blogs/ignasi-servia-goixart/triple-hito-datos-abiertos-mapa-cultivos-2021-catalunya 
Temàtica / categoria de les dades
#Dadesdepatrimoniculturalmunicipals
#Dades #Patrimoni #Cultural #Municipal