Dia rere dia, la societat està més polaritzada. Sembla que sempre calgui tenir posicions clares envers qualsevol tema per trivial, o no, que sigui. La presa conscient d’un posicionament, el fet de defensar una opció o opinió , caldria que sempre estigui vinculat al coneixement; i la generació del coneixement, si ens basem en el mètode científic (que recordem, ha permès aconseguir una vacuna per la Covid-19 i salvar milers de vides, en un temps rècord), passa per la generació , recollida, tractament i anàlisi de les dades, tant quantitatives com qualitatives. Aquesta, és la tasca de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona: generar, tractar, analitzar i difondre dades perquè els tècnics i polítics municipals, les empreses i les organitzacions, l’acadèmia i la ciutadania, puguin extreure el coneixement, que ens permet prendre decisions informades.

Aquests dies, amb l’Open Data Day com a eix, ens obliguen a reflexionar al voltant de la difusió , premissa sobre la qual es fonamenta aquest moviment, que cal recordar, adopta els principis FAIR per a les dades (acrònim anglès format per les paraules trobable, accessible, interoperable i reusable).

Quan parlem de difusió , cal que ens preguntem per l’audiència. Preguntes com: amb la difusió mitjançant els actuals portals Open Data, a qui estem arribant? Realment, si les dades són el «petroli», han de ser només accessibles per a persones amb coneixements tècnics (per bàsics que ens puguin semblar)? O cal que els distribuı̈dors de dades, ens transformem en «benzineres» que alimentin els motors de qualsevol persona, independentment del vehicle de què disposi (infraestructura) i la perı́cia que tingui conduint (habilitats tècniques)?

Si la informació i la cultura (de les dades) ens ha de fer lliures, cal que assegurem que els mitjans (les plataformes) siguin accessibles per tothom. Cal que les nostres biblioteques (de dades) siguin prou àmplies per encabir tothom i tots els formats; des del que necessita quelcom molt tècnic i avançat (APIs, microdades…), passant pel que busca anàlisi o entreteniment (mapes de calor, taules estadı́stiques, informes…) i arribant fins aquell infant (o no) que comença per una enciclopedia visual (gràfics de barres, imatges…). Alhora, cal que la persona (o intel·ligència artificial, cercador…) que ens guiı̈, pel fons d’aquesta biblioteca sempre oberta, sigui accessible i de fàcil ús per tothom (experiència d’usuari), i que permeti a l’usuari decidir com delimita la seva cerca, evitant el biaix de només mostrar allò més «consumit» (algorismes).

Amb aquesta visió , des de l’Oficina Municipal de Dades estem treballant perquè les dades estiguin a l’abast de tothom i siguin el sol («soil» en anglès versus «oil» petroli) des d’on tothom pugui fer créixer nous projectes i que permeti ajudar a mantenir una ciutadania ben informada i amb diversitat d’opinions, mitjançant l’evidència de les dades.

Pau Balcells

Oficina Municipal de Dades

Ajuntament de Barcelona