Recull dels #50Usos #OpenData.
Llistat dels vídeos dels #50Usos #OpenData.

MILLOR DEMOCRÀCIA I RENDIMENT DE COMPTES:

“Open Data + Bona Comunicació és #PEDAGOGIA (+informació, +intel·ligència col·lectiva, +debat, +deliberació, +sentitCrític, +progrés).” Anna Brunsó.

“L’#OpenData ens permet prendre les decisions de futur, enriquir i fer créixer la societat a través d’empoderar la ciutadania.” Magda Lorente.

“…per reutilitzar la informació i que les #AP no demanin ni dades ni documents a la ciutadania.” Montse Nieto.

“Amb #OpenData podem fiscalitzar l’acció del govern i exigir el compliment dels programes electorals que incideixen en la nostra societat.” Ideograma.

“Les #dadesobertes milloren la higiene de l’ecologia informativa perque faciliten un access a la informacio actiu i responsable.” Eulalia Claros.

“Amb les dades obertes podem fer un cas d’analisis semàntic per a la rendició de comptes i usant el diari de sessions del Parlament de Catalunya.” Eduard Martin.

“Podem vigilar què fan les administracions públiques de forma rigurosa, si les polítiques públiques han estat efectives i si s’han pres decisions basades en la evidència.” Eva Belmonte.

“Una ciutadania amb accés a l’informació en format #OpenData exigirà serveis més eficients i serà conscient dels recursos disponibles.” Antoni Gutiérrez.

“Els governs ens dona una eina rigorosa, sostenible per poder fer retiment de comptes més enllà de la transparència.” Michael Donaldson.

“Les dades obertes faciliten la creació, amb les dades de les Administracions Públiques, de gràfics i visualitzacions de caràcter interactiu i dinàmic, que permeten una major comprensió de la informació a la ciutadania i per tant, un major empoderament.” Núria Espuny.

“L’#OpenData ens està permetent aconseguir una societat més democràtica. El seu ús i la seva representació en ajudarà a ser millors ciutadans, permetent-nos entendre millor on vivim i com hi vivim.” Victor Pascual Cid.