Estevez Massana (@JosepMaEstevez, Linkedin).
Deconferència Visualització de Dades.
Bio: Especialista en anàlisi de dades a empreses. Responsable de projectes des de la part del negoci, funcional i de la organització. Presentarà Eines de BI per dades obertes: Qlikview i Power BI
PROGRAMA & INSCRIPCIONS