Daniel Jadraque
(@jadra, Linkedin): CEO de Datary.
Participa en la sessió per empreses del Baix Llobregat sobre “Bones pràctiques”.
Bio: Daniel Jadraque és Enginyer de Camins per la UPM i CEO de Datary, startup accelerada per Microsoft Ventures a Berlin. Ha assessorat a Europarlamentaris en matèria de protecció de dades i el fluxe d’aquests entre països de la UE. Dóna xerrades d’emprenedoria a la UPM i a Google Campus, i de Big Data a la Càmera de Comerç.
PROGRAMA & INSCRIPCIONS