Nom projecte
DataHub energético
Descripció
Quadre de comandament de consum energètic a les diferents instal·lacions dependents de la Junta de Castella i Lleó desenvolupat pel portal de dades obertes. Desenvolupat mitjançant la plataforma Opendatasoft, ofereix informació detallada i visual sobre el consum d’energia als centres gestionats per la Junta: centres educatius, centres de salut, oficines administratives, hospitals, etc.
Tipologia solució digital
Quadre comandament / Visualitzacions de dades  per a presa de decisions
URL projecte  
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/eren/?flg=es
Nom autor/autora project
Junta de Castilla y León
URL a autoria
Nom organització que utilitza el projecte
Fonts de dades o datasets open data destacats que usa projecte
DataHub recull informació de més de 1.500 centres de consum, a més d’oferir diferents tipus de gràfiques que faciliten al lector la comprensió de les dades. El quadre de comandament permet visualitzar l’anàlisi desagregada per tipus d’energia (electricitat, gas, gasoil) i localització geogràfica. Gràcies a aquest quadre energètic, la junta ha estalviat des del 2015 més de 12 milions d’euros en electricitat. Fonts a https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/
Temàtica / categoria de les dades
#Emissions #Altres