Autor del projecte: Josep Maria Sabaté

Els #OpenData portals DMS deuen ser accessibles en un sol clic, amb una sola Interface que ens permet sobretot als usuaris accedir, visualitzar i analitzar totes les dades del portal sense haver de definir un connector per cada conjunt de dades.

Weave és un entorn “web” d’Anàlisi i Visualització de dades WEAVE, és l’acrònim de Web-based Analyze and Visualization Environment – és una eina d’anàlisi i visualització de codi obert desenvolupada per l’Open Indicators Consortium (OIC).

Enllaç al projecte