Crònica Datató sobre l’atenció i les cures a les persones grans.

Portada crònica datato

 El dijous passat 9 de Maig, es va celebrar una Datató sobre l’atenció i les cures a la gent gran #DadesXAtencioGentGran, organitzada per la cooperativa Suara on Iniciativa Barcelona Open Data  hi col·labora amb la missió conjunta d’aconseguir dades per a l’atenció social. Es tractava d’identificar dades obertes, es a dir bases de dades públiques, datasets que es poden baixar i processar.

Quin va ser l’objectiu? per a que es cercaven dades?

Teniem dos objectius

  1. Millorar l’atencio a les persones grans
  2. Crear una web de dades amb visualitzacions interactives per ajudar a millorar l’atenció de la gent gran. (Suara liderarà aquesta web pero la posarà a l’abast de tothom, no només de la seva organització.) Per millorar l’atenció a la gent gran cal respondre a preguntes clau que es fan durant el proces de recerca de datasets.

La presidenta d’Iniciativa Barcelona Open Data, Lourdes Muñoz va explicar per ajudar a entendre la dinàmica que s’anava a iniciar, l’exemple de la web dades x associacions , on després també d’una datató per aconseguir dades,  es va decidir que es volia un mapeig de les entitats temàtiques i es va intentar fer visualitzacions que ajudessin a poder tenir estratègies per part de les associacions per prendre les decisions adequades.

Aixi es pot veure si hi han barris sense cap entitat per la gent gran , o quantes entitats te cada barri, i aixi poder veure per exemple. els possibles deficits i  pensar i desenvolupar estratègies per a prendre decisions adequades.

Així doncs tot seguit un cop explicat el proces que s’anava a iniciar amb aquest exemple, es van proposar uns temes determinats per intentar detectar temàtiques clau,  concretament:
temes a treballar

de les 6 en total , els grups varen decidir treballar les 4 últimes.

 Un cop distribuides les persones participants de manera que en cada grup hi haguessin representants tant de daters com d’especialistes en el tema de les cures de la gent gran,  Lourdes va recalcar la importancia que a cada grup es documentés tot el que es trobava tant el que  ens era útil com el que no.

Seguidament es va iniciar el treball partint d’un tema rellevant que cada grup va decidir, partint d’una hipòtesi consensuada que calia refutar , amb dades.

Es va aportar informació d’ alguns cercadors per ajudar  a una recerca inicial, per agilitzar el treball als grups: 

Alguns portals / cercadors de dades

  1. Datos Abiertos de España → http://datos.gob.es/es/catalogo 
  2. Unión Europea: Servicio de datos abiertos de la Comisión Europea → https://data.europa.eu/es
  3. Eurostat → https://ec.europa.eu/eurostat
  4. Naciones Unidas → https://data.un.org/
  5. Cercador de dades de google → Dataset Search (google.com)

Així doncs al final del procés de recerca, i com a resum, el total dels 4 grups formats per 7 daters i 13 experts en les cures de la gent gran,  es van triar aquests 4 temes: Model de desinstitucionalització, Digitalització i Evolució de les cures i Soledat no volguda, on es van plantejar 11 hipotesis i trobar 35 datasets en el conjunt dels 4 grups.

Una jornada profitosa per la informacio trobada que ajudarà a prendre decisions per millorar l’atencio i les cures a les persones grans.

Escoltem les opinions de tres participants a la Datató com a resum final.

I per últim unes imatges de la jornada

#DadesXAtencioGentGran