Crònica Datatón DatosxMayores

Crónica DatosxMayores

El passat 21 de març vam celebrar el Dataton DatosxMayores, amb l’objectiu d’analitzar i buscar dades obertes sobre la participació de les persones grans en l’àmbit de l’oci i la salut, des d’una perspectiva de l’envelliment actiu i saludable,  juntament amb la Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d’Espanya – UDP

Un esdeveniment col·laboratiu celebrat a la seu de l’Institut de Majors i Serveis Socials -Imserso, en el qual van participar 26 persones de manera presencial i telemàtica, generant un total de 5 grups de treball en els quals es van identificar 49 Datasets relacionats amb la temàtica.

“El Data Lab X Mayores recopila i genera informació  a partir de  dades obertes, extreiem informació de valor per posar focus amb dades, en els reptes de l’envelliment actiu i saludable” va explicar Lourdes Muñoz directora de Iniciativa Barcelona Open Data .

“Aquest projecte contribuirà al fortaleciment del moviment associatiu de les Persones Majors, oferint-los una eina efectiva per donar suport a les seves demandes i la necessitat de millores davant les administracions públiques”- Va assenyalar Inmaculada Ruiz Martín, presidenta de la Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d’Espanya -UDP.

L’activitat del projecte “Dades per a un envelliment saludable” va començar el passat mes de febrer amb la celebració de dues primeres sessions de contrast, a Madrid i a Barcelona, juntament amb professionals i expertes en els drets de les persones grans, per tractar en una fase inicial les dades obertes disponibles referents a les necessitats del col·lectiu de les Persones majors i la revisió de les hipòtesis proposades.

Datos x Mayores Dataton

Amb el Dataton i les sessions de contraste, l’objectiu de la UDP i Iniciativa Open Data és crear una eina digital, un espai web,  amb visualitzacions interactives basades en dades obertes que ofereixin informació estructurada i útil sobre la participació de les persones grans. 

D’aquesta manera, es posarà a disposició de les organitzacions i associacions els recursos, les dades obertes públiques i gratuïtes relacionades amb la participació de les persones grans per detectar patrons i tendències que ajudin a establir un marc interpretatiu sòlid per al nou model de desinstitucionalització, que es centri en promoure l’autonomia, la dignitat i l’adaptabilitat de les persones grans.

La pàgina web del futur Observatori de dades Oberts per a l’envelliment, abordarà la participació de les persones grans a l’àmbit de l’oci i la salut, des d’una perspectiva de l’envelliment actiu i saludable. L’objectiu és conèixer en què ocupen el seu dia les persones grans i quines necessitats tenen, empoderant les persones grans per incrementar-ne la participació, generant així una millora del seu benestar.

Agraïm a totes les persones participants la seva predisposició a aquest treball col·laboratiu que van dur a terme partint de la vocació per la reutilització de dades i l’open data. Seguint aquesta línia de treball hem obert les dades recopilades durant el Datató agrupades en aquests dos documents:

Documento resultados Datatón Mayores (21/3/24)

Archivo recopilación de DataSets de la Datatón Mayores (21/3/24)