Especial #8M 5Bretxes pendents en els drets salarials

Per el Dia Internacional de les Dones, aquest 8M 2024 l’equip de Data Women ha fet una investigació sobre les dades obertes relatives a la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya. En aquest #DAWO Especial #8M, subratllem la necessitat de continuar treballant cap a la igualtat de gènere. A més, compromesos amb la transparència, compartim obertament aquestes dades per augmentar la consciència sobre les bretxes pendents que requereixen atenció.

A continuació destaquem 5 dades sobre bretxes salarials:

En primer lloc, la bretxa salarial anual és del 18,36% a Espanya el 2021, és a dir, les dones guanyen un 18,36% menys que els homes, sent el salari brut anual de les dones de 23.175,95 € davant 28.288,69 € bruts anuals dels hòmens. Per tant, les dones cobren de mitjana 5.212,74 € bruts anuals menys que els homes el 2021.

En tercer lloc, la diferència del salari brut anual entre homes i dones de 50 a 54 anys el 2021 és del 21,61% respecte del 18,36% del conjunt d’edats. La bretxa salarial s’aguditza amb l’edat, especialment a partir dels 45 anys i en dones sèniors i grans.

Pel que fa als sectors d’activitat, el sector amb més bretxa salarial el 2021 és el de les activitats administratives i els serveis auxiliars, concretament del 29,56%. Els homes reben 21.648,6€ bruts anuals en comparació dels 15.248,4€ bruts anuals de les dones.

Pel que fa a les pensions, la bretxa de la pensió contributiva per jubilació entre homes i dones és de 31,25%, és a dir, les dones cobren de mitjana un 31,25% menys que els homes. Entre la pensió mitjana de jubilació de dones i homes hi ha una diferència de 514,91 € al febrer de 2024, sent la pensió mitjana dels homes de 1.647,80 € i la de les dones de 1.132,89 €.

Aquestes dades han estat recopilades de la darrera versió publicada de l’enquesta anual d’estructura salarial de l’Institut Nacional d’Estadística (2021) i de l’informe de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social en vigor l’1 de febrer de 2024 de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (2024).