Crònica Open Data Day 2024 Recursos de Dades Obertes x Municipis Amigables

Lourdes Muñoz Presenta Open Data Day 2024

 

El passat  6 de març, vàrem convocar l’acte central de l’Open Data Day 2024 sota el títol “Projectes i estratègies de publicació i reutilització de dades obertes per una ciutat neta, endreçada, segura, amigable i accessible”. 

En aquest esdeveniment, a través de les dades obertes, projectes, i estratègies basades en elles, vàrem abordar el repte de la seguretat, la coexistencia d’usos, i el manteniment de l’espai compartit a les ciutats i municipis,  descobrint els valors socials que les dades obertes aporten i en definitiva com amb les dades obertes podem afrontar tots aquests reptes per aconseguir un espai públic amigable.

Va obrir l’acte la directora d’Iniciativa Barcelona Open Data, Lourdes Muñoz,  presentant l’Espai de recursos orientat a generar i divulgar coneixement de les dades obertes en el context de l’Open Data Day 2024  –Recursos de Dades Obertes x Municipis Amigables on trobareu exemples de bones pràctiques de projectes públics i privats. La idea de l’accio d’ Iniciativa Barcelona Open Data,  l’open data day, es que no és només un esdeveniment, sino que el que es pretén és generar  recursos que animin a la reutilització i l’ús de les dades obertes.

Tot seguit va donar pas a la primera taula de ponents de la jornada on Magda Lorente, Cap de la secció d’assistència en sistemes d’informació Local de la Diputacio de Barcelona, com a moderadora,  va presentar els ponents de les institucions publicadores que anaven a  explicar  la seva estratègia de dades per abordar un espai públic amigable.

Open Data Day Taula 1

Va intervenir en primer lloc  Marius Boada director de l’Oficina Municipal de Dades a  l’Ajuntament de  Barcelona, que va explicar que un dels objectius de la seva oficina és ampliar l’abast dels usuaris i usuàries que utilitzen les dades que posa a disposició l’Ajuntament.  Marius va remarcar que tenir un repositori únic permet la capacitat, mirant cap el futur, d’implementar projectes d’IA amb les seves dades.

Seguidament, Marisol Lage, Cap de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic Diputació de Barcelona va presentar el visor 2030, que té com objectiu principal fer el seguiment de la implementació i del desenvolupament de l’agenda 2030. Això es fa amb 52 indicadors socials econòmics i ambientals a escala local. 

Un segon objectiu és facilitar a la propia Diputació de Barcelona la presa de decisions per fer la política pública de l’agenda 2030.

Un tercer objectiu és obrir  dades reutilitzables per a la ciutadania, tot i que en un principi aquest projecte no estava pensat per fer-ho.

Patricia Moreno, Directora d’Innovació digital i governança de la dada a l’Ajuntament Viladecans, va presentar tot seguit, el portal de dades obertes de Viladecans  a l’open data day.  Va explicar que és una porta d’entrada  a la informació de la ciutat, categoritzat de forma clara i que aporta dades de mobilitat, soroll i l’anuari dinàmic entre d’altres.

En el torn de preguntes dels assistents, es va preguntar a la taula quins son els valors de la reutilització

 • Per a Marius Boada és la capacitat que donem a la ciutadania a interpelar a l’administració.
 • Marisol Lage aporta que qualsevol usuari pot tenir la foto dels municipis de la província amb dades rellevants amb la qualitat de les dades de la DIBA
 • Patricia Moreno remarca  la responsabilitat dels reutilitzadors d’implantar una metodologia suficientment solida.

Finalment va quedar sobre la taula el tema de la coordinació de les metodologies entre les diferents administracions… que per els participants de la taula moderada per Magda Lorente  encara representa un repte.

Seguidament Marius Boada ens va presentar el nou portal de dades de  l’ajuntament de barcelona explicant-ne les novetats com per exemple que s’afegeix context als datasets i amb un sol click es pot accedir a informació per l’anàlisi dels datatsets. També ens va explicar que a nivell intern, els indicadors es carreguen  automàticament.

Tot seguit es va iniciar  la segona taula de debat  on  Marc Garriga CEO de Desidedatum  en va ser  el moderador i on es van presentar 4 projectes de reutilització de dades públiques  per a un espai públic amigable.

OPen data Day Taula 2

Lluís Esquerda fundador de CityBikes  va explicar la creació de la seva aplicació a partir de la recerca de dades que va fer al 2009 quan no eren ni disponibles ni obertes. Es va donar compte d’aquesta dualitat, que quan vols dades les busques i a vegades hi son i a vegades no hi son, quan l’objectiu era que ell volia crear una aplicació.  Era un problema comú a més ciutats amb servei de bicicletes públiques com barcelona. L’objectiu del projecte era aglomerar dades de bicicletes públiques i oferir-les en una api de lliure accés per permetre a la gent crear les seves pròpies aplicacions.

Per a en Lluís les dades han de ser obertes i el futur és un futur on la gent pot participar de les dades. Reivindica la política de dades obertes per el benefici que en rep la societat. Ens va compartir que  de 769 ciutats, les dades del servei de “bicing”,  el 8% provenen de portals de dades obertes , la resta son dades no publiques. L’objectiu  és que en un futur totes aquestes dades haurien de ser públiques i un projecte com city bikes ja  no hagués de tenir sentit. 

Susana Pinto enginyera de l’Ajuntament  de l’Hospitalet va ser la següent a presentar un estudi de perspectiva de gènere als espais públics sense resoldre, posant la mirada de les dones a la ciutat per veure si hi han deficiències i es poden solucionar.

Les dones tenen una percepció de seguretat de l’espai públic més baix que els homes com pot ser per exemple respecte al nivell d’enllumenat de l’espai públic segons ens va explicar Susana.

Elizabeth Ledesma, tècnica web de @MSF_Espana va presentar el projecte #DadesXDonesXBarris on es constata que les dades obertes son un agent de canvi a les administracions impulsat per la ciutadania.

Enrique Rodríguez analista de dades a COOP DEVS  ens va  presenta el seu projecte que es el d’analisi geografic amb eines de codi lliure, una eina que permet d’una manera bastant directe manipular els conjunts de dades i permetre amb eines lliures moltes visualitzacions com:

 • Georeferenciació d’adreces
 • Càlcul de distància entre punts
 • Generació d’Àrees al voltant de punts
 • Càrrega i visualització del contingut associat a cartografies
 • Extracció i procés de camps geogràfics
 • Agrupació de coordenades en polígons
 • Identificació del punt òptim per a un determinat grup de punts (estimat ó identificat)
 • Conversió entre formats geográfics: multipolígon/polígon, línia i/o punt
 • Projecció i/o creuament de cartografies
 • Visualització d’informació en les cartografies processades: punts, polígons i/o línies

I amb aquest interessant projecte, es va donar per acabada la jornada, passant a un temps i espai de networking al voltant d’un còctel  ofert per Iniciativa Barcelona Open Data després que Lourdes Muñoz agrais l’assistència i participació a ponents i assistents a la jornada de l’Open Data Day 2024.

Aqui podeu veure un petit recull d’imatges de l’acte

Open Data Day 2024