9 de març torna l’Open Data Day 2022!

iOpen Data Day 2022: PER UNA REUTILITZACIÓ MÉS EFECTIVA DE LES DADES OBERTES El 9 de març de 2020 vam celebrar el darrer Open Data Day presencial, volem retomar amb força l’activitat divulgativa sobre les […]

Data Lovers

Esdeveniments Innovadors Data

Formació