Observatorio DataGénero: Transformant Dades en Justícia Social

L’Observatorio DataGénero és una organització llatinoamericana interdisciplinària d’activistes de gènere que s’ha unit per visibilitzar la manera com es produeixen, es manegen i s’utilitzen les dades, amb l’objectiu de construir un futur més just i inclusiu per a totes les persones, especialment per a les dones i el col·lectiu LGTBI+. Tracten les dades des de la interseccionalitat, centrant-se en pràctiques encara existents del colonialisme a l’Amèrica Llatina i en la invisibilització del col·lectiu trans i la violència de gènere.

La missió fonamental de l’Observatorio és treballar per generar dades de qualitat amb perspectiva de gènere per visibilitzar les desigualtats de gènere i l’existència de discriminacions i privilegis quant a la recol·lecció de dades. Per complir aquest propòsit, l’Observatorio desplega una gamma de serveis, des de xerrades, cursos i tallers fins a assessoraments a governs i societats civils, auditories i projectes d’intervenció. La seva experiència tècnica es reflecteix a l’oferta de serveis de Python i R, així com a l’anàlisi de dades, obrint oportunitats per capacitar els que volen abordar les qüestions de gènere des d’una perspectiva informada.

Entre els seus projectes més destacats, hi ha AymurAI, un software que recopila i anonimitza dades estadístiques sobre violència de gènere a partir de sentències judicials a Amèrica Llatina. L’aplicació de models algorítmics i una fase posterior de processament i revisió humana, serveix per generar noves dades per visibilitzar la violència de gènere a Amèrica Llatina.

En col·laboració amb la Fundación Friedrich Ebert Argentina, Ojo Paritario i Letra P, l’Observatorio va dur a terme un monitoratge de paritat a les eleccions anuals d’Argentina el 2023. El seu objectiu era detectar la participació política de dones, persones trans i travestis en el procés electoral, analitzant les candidatures per gènere del Congrés Nacional i legislatures provincials (2023-2027). Aquesta iniciativa va resultar en la creació d‟una base de dades exhaustiva des d’una perspectiva transfeminista. L’Observatorio DataGénero no només treballa per transformar la manera com es comprenen les dades, sinó que també s’erigeix com un agent de canvi social, utilitzant la informació com una eina per construir un món més equitatiu i just per a les dones i el col·lectiu LGBTI+. La seva pàgina web: https://datagenero.org/