Crònica Presentació Web Dades x Associacions

cronica presentacio dadesxassociacions

El dimecres 29/11 des d’Iniciativa Barcelona OPen Data, varem coorganitzar juntament amb El Consell d’Associacions de Barcelona i la “Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España” Mayores UDP, la jornada “Dades x Associacions: Perfils d’edat i participació associativa. Com impulsar el lideratge i compromís de persones de diferents edats” com una jornada més del 3r Congrés d’Associacions de BCN a l’espai Calabria 66.

A la primera part de l’acte, es va presentar la web #DadesxAssociacions, una eina útil per a extreure conclusions orientades a la promoció i l’enfortiment de projectes d’associacionisme amb un enfocament sobre els impactes per edat i gènere a partir de les dades obertes. Dades que són un recurs públic per transformar en valor social, que pugui ser útil per a fer més viables i que tinguin  més impacte, els projectes de les associacions.
Es vol accelerar l’ús, garantir l’accés a les dades obertes i incentivar la transformació digital de l’associacionisme des d’una perspectiva d’apoderament digital,social i feminista.

 Aida Leal, membre de la junta de consell d’associacions de Barcelona , va presentar l’acte i va destacar la importància de com s’accedeix a les dades obertes per millorar la tasca que es fa a les associacions, a les federacions, coordinadores territorials i als notres col·lectius i d’altre banda com s’aprofundeix en els perfils d’edat vincultas a l’acció col·lectiva que es un altre dels reptes a salvar.

Aida va presentar a Antoni Serratosa, Vicepresident de Mayores UDP (federació d’entitats de primer i segon nivell d’arreu d’Espanya, qui va destacar que la població mundial està envellint. Va afirmar que per a les persones grans, utilitzar bé les dades, és un repte i una oportunitat perquè si ho fem, analitzarem bé  la situació i sabrem quins son els reptes, o les necessitats i oportunitats que caldrà atendre per fer incidència política.

Tot seguit, es va donar pas a Lourdes Muñoz, directora d’Iniciativa Barcelona Open data qui va presentar la web Dades x Associacions, com una eina per incorporar l’ús de les dades obertes i la seva reutilització a les associacions, com a element per avançar en la seva transformació digital. Va explicar que vol que el projecte tingui continuïtat en altres temes de l’economia social i solidària en general. En un primer moment l’interès s’ha posat en les dades obertes, les associacions i els perfils d’edat perque  d’entrada una de les entitats es de gent gran, però un cop desagregades les dades, son accessibles segons les necessitats concretes de cada associació.

Amb aquesta eina, amb les visualitzacions de dades de cada tema en concret,  es transformen les dades en informació, i la informació en coneixement.

 En la presentacio, Lourdes Muñoz va destacar  algunes dades per perfils d’edat:

  • 9 barris de Barcelona tenen 5 entitats de gent gran i 20 barris no en tenen.
  • En associacionisme juvenil, El Raval té 11 entitats i el Barri Gòtic en té 9. 13 barris no tenen entitats juvenils.
  • Respecte l’oferta d’entitats de l’àmbit de les dones amb el seu pes a cada barri. Tenim que la dreta de l’eixample concentra 17% d’entitats i té només el 2,7% de les dones de BCN. A Sant Andreu i Sagrada Familia hi ha el 3,5% i el 3,2% de les dones de la ciutat  i només l’1,33% de les entitats. 
  • En l’anàlisi de la quantitat d’entitats i casals de gent gran respecte a la població de +65 anys, all barri del Camp de l’Arpa del Clot, hi viu el 2,56% de persones de +65 de Barcelona i no hi ha cap entitat. Dels 20 barris sense entitats 7 tampoc tenen casals.

Video Presentació Web DadesxAssociacions

Al finalitzar la seva intervenció, es va porta a terme una taula de debat sobre “Com impulsar el lideratge i compromís de persones de diferents edats”, on Montserrat Pallares, presidenta de COCEMFE Barcelona, va ser la moderadora, amb Hatim Azahri i Lluïsa Erill, posant sobre la taula entre altres temes el del relleu generacional en les associacions i el maridatge entre l’experiència de la gent gran i l’empenta del jovent que hi pren el relleu. 

Per A Hatim Azahri representant a Joves del Poble Sec i Coordinadora d’Entitats de Poble Sec   “El jovent no participa tant als espais formals com sí que ho fa en els informals. Hi ha una barrera informativa que dificulta les accions del jovent.”

La tercera participant en aquest debat va ser Lluïsa Erill del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, que va exposar que “la solució ideal seria unir l’experiència de la gent gran i la força del jovent” i igualment que “el relleu generacional existeix a les associacions. Que el jovent no s’implica, es un mite ” 

En les intervencions finals i ja des del public,  Miky Aragon, director del Consell d’Associacions de Barcelona aporta unes conclusions que serviran per tancar l’acte.

1.- Les dades ens ajudaran a veure l’estat de la qüestió de la realitat de les associacions.

2.- Cal gestionar el conflicte que suposa el funcionament de les associacions on hi calen lideratges per aquesta direcció.

3.- Les dades ens ensenyen que hi ha una franja d’edat on les persones jubilades o prejubilades podrien ser gent amb ganes de fer coses. Que el relleu no està només en la gent jove, va ser la reflexió final

Video Debat sobre experiències de lideratge i compromís de persones de diferents edats