28 setembre. Dret a Saber. Les dades són nostres

Dia d'accés universal a la informació

Les dades públiques són nostres

28 setembre. Dia internacional de l’accés universal a la informació.
A la societat en xarxa – societat de la informació- l’accés a la informació implica oportunitats i veritable exercici de drets per a les persones.
La informació “pública” (informació del sector públic) cal que sigui accesible per a totes les persones ( Open Data o Dades Obertes) o bé sigui proporcionada quan es realitza una petició d’informació pública.

L’accés a la informació és un dret humà fonamental que consta de dues parts:
Publicació proactiva de la informació del sector públic (Open Data)
Petició d’informació pública. Reactiva. El dret de totes les persones a sol·licitar informació als organismes públics i a rebre una resposta.

INFO … Al Regne Unit tota la informació per defecte s’ha de publicar en obert -o justificar la no publicació- i s’ha de proporcionar la informació sol·licitada en 20 dies màxim,
si no, cal que es justifiqui la raó de no ser publicada.

 

Sobre #DretaSaber & Dia internacional accés universal a la informació:
Día Internacional por el Acceso Universal a la Información 2019. Pag Unesco
https://es.unesco.org/commemorations/accesstoinformationday

¿Qué es el derecho a saber ? ( Acces info Europe)
https://www.access-info.org/es/que-es-el-derecho-a-saber

Monogràfic. Dia Internacional del Dret a Saber. Oficina antifrau.
https://www.antifrau.cat/ca/755-dia-internacional-del-dret-a-saber.html

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf