Article per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya de Lourdes Muñoz

Amb motiu de la sessió que farà Lourdes Muñoz (co-fundadora d’Iniciativa Barcelona Open Data) el proper 13 de Desembre a l’inaugurar el cicle #eapcOpenLab de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, Lourdes ha escrit aquest article sobre les Dades Obertes i el paper que juguen en els nous models de societat actuals.

A continuació podeu llegir-ho:

Dades obertes: millora de la democràcia i les oportunitats econòmiques

“Les dades obertes ens permeten gestionar obertament la complexitat” és la raó que ens va aportar Xavier Marcet, quan vam cercar a la xarxa #50raons #OpenData de “Per què les dades obertes? Per què l’Open Data?” Les dades obertes per la millora democràtica, social i econòmica.

L’impacte positiu que les dades obertes té en la societat es pot resumir en quatre pilars: la mateixa millora dels governs; la seva aportació per a la millora de solucions a problemes públics; l’apoderament de la ciutadania i la generació d’oportunitats econòmiques més equitatives.

Les estratègies públiques de dades obertes suposen una millora de la Governança, Governs oberts, són governs que aporten informació útil en la lluita contra la corrupció, augmenten la transparència i milloren els serveis públics i l’assignació de recursos. Sens dubte, les dades obertes estan jugant un paper cada vegada més important en la solució de grans problemes públics.

Empoderar i formar a la ciutadania és una altra de les conseqüències de l’obertura de dades. Per aquesta raó, és important considerar com un dret l’accés a les dades públiques de les institucions.

Des de la perspectiva econòmica, la utilització de les dades obertes està a la base d’una gran quantitat d’activitats innovadores i de productes i serveis que es poden crear el que genera creixement econòmic i d’ocupació.

Compartir la informació pública, com un recurs públic és una forma d’oferir oportunitats a totes les persones per generar serveis o productes. Si la informació és accessible, reutilitzable per totes les persones, organitzacions i empreses suposa una forma de generar equitat econòmica.

Precisament “Per què la ciutadania ha de fer servir les dades obertes?” és el títol de la sessió que impartiré el pròxim dia 13 de desembre a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, ja que comença el cicle #eapcOpenLab un espai de debat per a la construcció d’unes administracions públiques obertes que organitzar per l’Escola Administració Pública de Catalunya. Administracions obertes són les administracions del segle XXI, les administracions que responen a una nova societat en xarxa, connectada, exigent, que reclama governs oberts, que vol dir, participar en els processos o co-crear les polítiques públiques, transparència en la gestió i accés lliure a la informació publica.

Sota el títol: “Per què la ciutadania ha de fer servir les dades obertes?”, intentarem abordar o mostrar els elements per a construir respostes a les següents preguntes: Per a què necessita la societat les dades obertes? Quin ha de ser el paper del sector públic en l’obertura de dades? Dades obertes generen coneixement obert? Quines eines disposem per a promoure el coneixement obert?

Per obrir la reflexió, us proposo pensar: Quins són els països més avançats en govern obert i a quins objectius responen? Per quina raó es reclama ara més accés a la informació pública? És oportú que obrim la informació pública per poder fer negoci amb aquesta informació? La informació pública a qui pertany?