Nom projecte
Visor de dades obertes municipals
Descripció
Registre transversal de les dades obertes de cada municipi de les quals disposa la Diputació de Barcelona. El registre transversal permet consultar les dades obertes que fan referència a un municipi concret a través de tots els datasets de la Diputació sense necessitat de buscar les dades a dins de cada conjunt de dades.
Tipologia
Servei o producte diferent anteriors
URL projecte  
https://do.diba.cat/municipis/ 
Nom autor/autora project
Diputació de Barcelona 
URL a autoria
https://www.diba.cat/
Font Origen de dades. Organització publicadora
Diputació de Barcelona
Dataset que volem destacar ( URL)
Qualsevol de la interfície de programació d’aplicacions (API) de les dades obertes de la Diputació de Barcelona https://do.diba.cat/
Temàtica / categoria de les dades
#Dadesmunicipals #diversatipologia
Datos Abiertos para un espacio publico saludable