Nom projecte
La segregación escolar en Catalunya
Descripció
Storydata publica un parell d’articles amb eldiario.es utilitzant les dades d’alumnes per centre educatiu del portal de dades obertes de la Generalitat. Es connecten a l’API del portal i accedeixen a través de CARTO al format EOJSON de les dades. També fan servir les dades per centre i alumnat per creuar-les amb dades que eldiario.es s’havia demanat sobre els ajuts menjador mitjançant una sol·licitud d’accés a la informació, en què va haver d’intervenir la GAIP.
Tipologia
Periodismo dades
URL projecte  
https://www.eldiario.es/catalunya/segregacion-escolar-catalunya-concertada-tocarian_1_2746378.html 
Nom autor/autora project
Arturo Puente i Pau Rodríguez
URL a autoria
Arturo Puente:https://twitter.com/apuente
Pau Rodríguez: https://twitter.com/paurodra
Font Origen de dades. Organització publicadora
Generalitat Catalunya
Dataset que volem destacar ( URL)
Pots veure l’explicació perquè per l’autor és important aquest dataset en aquest article que va escriure: 
https://www.iagua.es/blogs/ignasi-servia-goixart/triple-hito-datos-abiertos-mapa-cultivos-2021-catalunya 
Temàtica / categoria de les dades
#Socials #Econòmiques #Educació