Nom projecte
Evolució diària de la vacunació
Descripció
Durant la primera fase de la vacunació (gener 2021) resultava molt complicat seguir les persones vacunades per comunitat autònoma. A partir de les dades obertes publicades pel Ministeri de Salut, vam crear aquesta web automatitzada per tenir controlades a diari els % de població amb les dosis i el tipus de vacuna. Aquest és un projecte obert, amb possibilitat de col·laboració amb altres persones expertes que vulguin millorar la proposta inicial. 
Tipologia
Periodisme dades, Visualització web (altres, no periodisme de dades)
URL projecte  
Evolución diaria de la vacunación en España
https://vacunas.fndvit.org/
Nom autor/autora project
Fundació Visualització per a la Transparència (ViT)
URL a autoria
https://www.fundaciovit.org/
Twitter: @fndvit
Linkedin: Fundació ViT
Font Origen de dades. Organització publicadora
Govern Espanya
Dataset que volem destacar ( URL)
El “Fichero Excel de datos abiertos” de la web Estrategia de vacunación del COVID-19 en España del  Ministerio de Sanidad
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
Temàtica / categoria de les dades
#Salut
Datos Abiertos para un espacio publico saludable