Nom projecte
Barcelona. La ciutat al dia
Descripció
Aquest lloc web està concebut com un instrument d’anàlisi que faciliti una visió global de la ciutat des de diferents àmbits. Té l’objectiu de posar a disposició de la ciutadania, institucions, organitzacions i empreses, indicadors i dades d’alta freqüència d’actualització relacionades amb: la població, l’economia, el mercat laboral, la cultura, l’habitatge, la mobilitat o la qualitat de l’aire. Alhora, ofereix el seguiment de l’impacte de la COVID-19 sobre la salut i la vida quotidiana a Barcelona, recull la percepció de la ciutadania i ofereix un cronograma de notícies relacionades amb la pandèmia.
Tipologia
Visualització web (altres, no periodisme de dades)
URL projecte  
https://dades.ajuntament.barcelona.cat/la-ciutat-al-dia/
Nom autor/autora project
Oficina Municipal de Dades (OMD) de l’Ajuntament de Barcelona
URL a autoria
https://ajuntament.barcelona.cat/dades 
Font Origen de dades. Organització publicadora
Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat Catalunya i Govern Espanya.
Dataset que volem destacar ( URL)
Barcelona. La Ciutat al dia https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/indicadors-covid19-bcn
Conté la relació d’indicadors de la ciutat de Barcelona que s’utilitzen a “Barcelona. La ciutat al dia” procedents dels àmbits de salut, incidència de la COVID-19, mortalitat, meteorologia, mobilitat, preus, mercat de treball, mercat borsari, consum, habitatge, opinió i iniciatives de suport veïnal, entre d’altres.
Temàtica / categoria de les dades
#SocietatBenestar #Salut #Cultura #Economia #població #mobilitat #meteorologia #urbanisme #habitatge #atencióciutadana