Projectes que Utilitzen Dades per Promoure la Igualtat de Gènere a Amèrica Llatina

Des de la Escuela de Datos han recopilat 6 recursos en matèria de dates de gènere que volem compartir.

  • El mapeig col·laboratiu de GeoChicas OpenStreetMap, documenta accions amb perspectives de gènere i visibilitza el paper de les dones a la regió. Aquesta iniciativa permet una participació activa per a la documentació d’accions amb perspectives de gènere i representa gràficament la memòria feminista amb dades.
  • La versió 3.0 de Atunombre.uy de Data Uruguay, destaca els aportacions de les dones a través dels noms de carrers a Montevideo, Uruguai. Aquest especial interactiu utilitza dades obertes per promoure la visibilitat i el reconeixement públic de les dones en la societat uruguaiana.
  • El projecte #RompeElSilencio de Datasketch, que anima a posar un Punt Violeta per exigir una vida lliure de violència de gènere a Bogotà, Colòmbia. A través d’un mapeig col·laboratiu d’espais públics, aquesta iniciativa busca visibilitzar la importància de les dades en les lluites de les dones i promoure la seguretat en espais urbans.
  • Informes com el de MundoSur (LATAM) i l’actualització del Mapa Nacional de Violència (Brasil), que evidencien les bretxes en la recopilació de dades de gènere a la regió. Aquests informes són fonamentals per comprendre la magnitud de la violència de gènere i la necessitat de recopilar dades desagregades per gènere per reduir aquestes bretxes i promoure societats més justes i inclusives.

Aquests projectes demostren com les dades poden ser eines poderoses per entendre i abordar les desigualtats de gènere a Amèrica Llatina, així com per promoure la participació activa de les dones en la societat.