Presentació del projecte Dades x Covid19 x Dones

S’ha presentat el projecte Dades x Covid19 x Dones un projecte de Data Lab – La Ciba de Santa Coloma de Gramenet. Dimecres 18 de Novembre van presentar el projecte l’alcaldessa Núria Parlon i la directora de Polítiques d’igualtat Maribel Cárdenas.

Aquest projecte creat en DataLab, un observatori basat en open data per identificar dades actualitzades i desagregades per sexe per l’anàlisi de política pública. “Recopilarà dades i farà que aquestes dades siguin obertes per què serveixen a les investigadores en gènere i que ens podran nodrir per a aplicar a les polítiques públiques” va destacar Núria Parlon.

El projecte Dades x Covid19 x Dones té com a resultat una web divulgativa, accessible i interactiva, s’ha elaborat mitjançant la recopilació de dades obertes i fons de dades proporcionades pel mateix Ajuntament de Santa Coloma. Els objectius del projecte són: mostrar a través de dades l’impacte de la COVID19 en les dones en el municipi de Santa Coloma de Gramenet, així com incorporar l’anàlisi amb la perspectiva de gènere per poder construir la presa de decisions.

Les principals conclusions a què es poden extreure d’analitzar aquestes són que la pandèmia ha provocat que les dones de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) pateixin més violència masclista, tinguin una situació laboral més precària i pitjors condicions de salut.

 

Descripció del portal web Dades x Covid19 x Dones

El portal web Dades x Covid19 x Dones es poden trobar visualitzacions de dades organitzades en les següents àrees: Impacte econòmic, Impacte en la Salut i Impacte en la Violència de Gènere. En cas d’existir les dades, les diverses visualitzacions permeten la comparativa territorial, es visualitzaran dades dels següents territoris: Santa Coloma de Gramenet, Barcelonès Nord i Catalunya.

A la web Dades x Covid19 x Dones trobareu el recull d’informació sobre els principals estudis de referència sobre dades per a mesurar l’impacte de la pandèmia amb perspectiva de gènere (Informes de referència gender).

A més a més, els projectes del #DataLab fan una aposta per obrir dades i un informe sobre els datasat, que recull els datasets creats per aquest projecte facilita el seu ús i descarrega, així com posa l’accent en les dades que cal obrir per part de les institucions, aquelles dades que no existeixen i que no hem pogut utilitzar i per presentar, així com Datatsets identificats, però que no tenen una desagregació per sexe o territori necessari per fer aquestes anàlisis.

 

Dades x covid19 x dones permet un recorregut amb la informació organitzada per les següents àrees:

Impacte Econòmic – Major atur per part de les dones

Impacte en la Salut – Major afectació entre les dones per la Covid19 a Santa Coloma de Gramanet

Impacte en la Violència de Gènere. Major afectació a causa de la Covid19 en situacions de violència masclista

 

Referències del projecte Dades x Covid19 x Dones:

Web Dades x Covid19 X Dones X Santa coloma de Gramanet

Vídeo acte de presentació complert