Es presenta el resultat de l’estudi sobre la reforma horària i la pràctica esportiva en el que Iniciativa Barcelona Open Data ha participat

resultats estudi

El passat 5 de juny es va presentar l’estudi “Dades i centres esportius: L’encaix de la pràctica esportiva i la reforma horària”, en el qual Iniciativa BCN Open Data ha participat aportant les dades al projecte global.

L’objectiu d’aquest estudi era conèixer quina és la realitat horària de la pràctica esportiva dels catalans. Quan fan esport els catalans? Quines diferències hi ha entre els municipis? En quines franger horàries s’acostuma a fer més esport? Tot això amb la intenció d’establir uns criteris del sector pel que fa a una possible proposta de reforma horària.

Algunes de les conclusions principals de l’estudi són:

  • Les tardes dels dies laborales (17h a 20h) es produeix un ús intens de les instal·lacions. També és el cas dels dissabtes tot i que amb diferències entre les comarques catalanes.
  • Hi ha diferències molt grans entre comarques.
  • A les grans ciutats es produeix l’ús més intens.
  • Les ciutats més petites tenen patrons més continus d’ús de les instal·lacions esportives tots els dies de la setmana

Algunes notícies sobre l’estudi: