Crònica Dataton DadesxAssociacionisme

Dataton Dades x Associacionisme

Participants Dataton Dades x Associacionisme

 

El passat divendres 29 de Setembre es va organitzar la Datató Dades x Associacionisme, una experiencia Innovadora per al sector associatiu amb l’objectiu de donar visibilitat i enfortir les associacions de la ciutat. Aquest esdeveniment va ser el pas previ a la creació d’una eina digital pilot, basada en dades obertes, útil per a la presa de decisions de les associacions que estará centrada en informació de valor sobre perfils d’edat i gènere.

Lourdes Muñoz directora d’Iniciativa Barcelona Open Data, Miky Aragón, director del consell d’Associacions de Barcelona i Antoni Serratosa Vicepresident de la Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d’Espanya – Mayores UDP com a coorganitzadors de la dataton Dades x Associacionisme, varen donar la benvinguda als participants en aquesta. “Les dades ens poden ajudar a canviar el mon” va dir a la presentació. Des del sector associatiu es va expressar la necessitat de les dades per poder ajudar a donar solucions als problemes existents de les entitats.

La jornada ha suposat un impuls que aquestes tres associacions donen als drets digitals. La metodologia ha estat que la gent que treballa per als drets digitals ho facin també amb persones involucrades en l’associacionisme per tal cada cop hi hagi més dades obertes disponibles i ajudar a la seva reutilització per a finalitats socials o de reptes específics. Una acció col·laborativa amb diferents visions per ajudar a extreure valor de les dades. L’objectiu ha estat buscar dades obertes existents i posar-les a disposició de les associacions perquè les dades no estiguin només en mans de grans empreses.

El repte és que al final de tot el procés, es pugui crear una eina digital, que consistirà en visualitzacions de dades que permetin incorporar l’ús de les dades obertes a les associacions com a element per avançar en la seva transformació digital. D’aquesta manera les dades i el seu valor ara ja seran utilitzables per les persones que prenen decisions estratègiques en les associacions de Barcelona.

Les 19 persones presents a la Datató varen formar 5 equips, amb dues “rondes de treball” de manera que en una primera ronda cada equip va formular la hipòtesi de treball i van cercar dades que la afirmés o refutés.

En una segona ronda es van elaborar creuar dades per obtindre conclusions i es van assolir algunes visualitzacions i també conceptualitzacions de quina visualització caldria fer per extreure valor de les dades.

Es va treballar amb 52 Datasets localitzats i es van proposar 6 visualitzacions per enfortir les associacions amb open data. Les temàtiques tractades varen ser el perfil sociodemogràfic de les persones integrants de l’associacionisme, la participació en l’associacionisme, la promoció d’aquesta participació, l’Ús dels equipaments i l’impacte de l’associacionisme al territori.

Aquí no s’atura el treball fins arribar al resultat final, i ho anirem compartint a les xarxes.
Gràcies per la participació a tots els assitents!