Projecte Hackaton Dades X Dones

L’Ajuntament de Barcelona ens ha concedit la subvenció del Programa per a l’impuls socioeconòmic del territori amb el nostre projecte Hackaton Dones x Dades.

Tenim una gran satisfacció de poder orientar les dades obertes a la quealitat de vida de les dones i, en concret, a promocionar l’activitat de les dones entorn a l’economia de les cures de Hackaton tindrà com a objectiu crear un prototip d’aplicatiu perquè les dones puguin tenir més oportunitats en l’economia de les cures.

En que consisteix el projecte?

L’objectiu principal és co-crear solucions digitals amb tecnologies obertes i dades obertes que contribueixin a promoure l’economia de les cures, amb criteris d’igualtat efectiva de les dones i de corresponsabilitat, als barris de Les Corts, Sarrià i Sant Genis a partir de disponibilitat de dades obertes.

Objectius

 • Compartir coneixements entre persones implicades en la igualtat de les dones, activistes de les tecnologies obertes, activistes dels barris per abordar solucions comunes en favor de la igualtat de les dones
 • Fer copartícip a la ciutadania en la trobada de solucions digitals per promoure l’economia de les cures de la proximitat
 • Identificar les dades obertes disponibles útils per a promoure l’economia de les cures als barris pilot
 • Identificar les dades obertes necessàries per abordar aplicacions per a promoure l’economia de les cures als barris pilot.
 • Utilitzar les potencialitats de la tecnologia per combatre problemes socials, en aquest cas: les necessitats de cures no resoltes, la desigualtat de gènere en les cures, la manca de corresponsabilitat en les cures, i per promoure les oportunitats de l’economia de les cures en la proximitat dels barris.
 • Aplicar la innovació social aplicant les dades obertes per a resoldre problemes aportant metodologies innovadores (hackaton).
 • Divulgar i formar en la utilitat de les dades obertes entre les dones i persones dels barris no relacionats amb les TIC, fomentant la sobirania tecnologia de totes les persones.
 • Promoure l’apoderament respecte als drets digitals, en concret la privacitat i la proteccio- propietat de les dades personals entre la ciutadania.

Realitzarem el projecte juntament amb altres quatre entitats:

 • Mou-te Les Corts amb una experiència de 25 anys de participaci en el barri les Corts, 25 anys arrelada al barri, treballant per la dinamització i l’exercici físic de les dones. Participa en totes les activitats del Centre Cívic Tomasa Cuevas (Carrer Dolors Masferrer I Bosch, 33 -35) i les iniciatives comunitàries, molt connectada a totes les entitats del barri.
 • La Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones és una xarxa d’entitats per promoure l’empoderament de les dones a l’àmbit públic. Experiència en perspectiva de gènere. Ubicada en el Centre Cívic Casa Orlandai (Carrer Jaume Piquet, 23) i participació en el Consell Municipal de les Dones de Barcelona i en el Consell de Dones del districte de Sarrià. Connectada amb les entitats del seu barri.
 • L’experiència de Dones en Xarxa és la d’una entitat que es dedica a les accions en la xarxa a promoure l’ús de les tecnologies entre les dones i la promoció de la igualtat a través de les xarxes. Experiència en comunicació i activisme a la xarxa amb perspectiva de gènere des de fa més de 12 anys. Connexions amb entitats de dones de tots els districtes de la ciutat de Barcelona, a més de connexió amb activistes dels drets digitals.
 • La vocalia de dones de l’Associació de veïns de Sant Genis compten amb un programa de dinamització de tots els dies internacionals de dones entorn els quals desenvolupen diverses activitats com concerts, formacions, per arribar a la gent del barri i conscienciar d’aquests dies. També han desenvolupat experiència en projectes de xarxes.

Així que, estem buscant dos persones per executar aquest projecte.

 1. Tècnic/a de la Hackaton
 2. Tècnica de gènere