Crònica Jornada Internacional Data Feminism

El passat 8 de juny va tenir lloc la Jornada Internacional Data Feminism organitzades des del Data Lab – La Ciba – Observatori de drets de les dones i dades obertes, un open data lab orientat als drets de les dones en coordinació de les polítiques públiques d’igualtat i centre la Ciba de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

En aquest esdeveniment van participar dones expertes en les tecnologies de dades parlant de diferents temes l’objectiu de les jornades volem generar una agenda feminista per incorporar els drets de les dones a les tecnologies de dades, així com divulgar i potenciar el seu ús per a un model social més equitatiu i sostenible.

Inicia les jornades Núria Parlon alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet “Volem abordar la necessitat de dades desagregades per sexe per abordar les bretxes de gènere que pateixen les dones”.

En la conferència inaugural “Les tecnologies de dades des de la perspectiva dels drets de les dones i l’impacte social” comptem amb Karina Gibert amb dues frases destacada “7,8% de dones TIC en posicions TIC” i “Que no hi hagi dones dissenyant el món ens condiciona “

Es va realitzar la pausa per al cafè i sé continu amb la Taula Rodona amb projectes tecnològics: diferents escenaris de la transformació digital.

Mariluz Congost, amb la ponència de “Autoritat de les dones i dades de les xarxes” presenta una anàlisi de la xarxa sobre dones tecnòlogues Científiques, una xarxa connectada per temes i un impacte superior a la mitjana de sobre publicacions, a La Ciba.

Karma Peiró, amb la ponència de “Periodisme d’investigació basat en dades obertes” ens presenta els projectes # Explica-i #desprotegides “malgrat tots els esforços i els recursos invertits, les dones senten desprotecció institucional”.

Silvia Recio, amb la ponència de “Construint equitat i oportunitats per a tothom” destaquem la frase “Volem promoure un futur on les nenes també vulguin ser inventores, enginyeres i científiques”

Presentació projectes Dades x Dones en el Sector digital. La CIBA_OBSERVATORIO. “Les polítiques públiques hem de emfatitzar en poder superar la bretxa digital per millorar les habilitats digitals de les dones” destaca Maribel Cárdenas, directora de Polítiques d’igualtat. Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i també comptem amb Silvia Migueiz, directora de la CIBA, espai de recursos per a dones, innovació i economia feminista.

També comptem amb Catherine D’Ignazio, amb la conferència “Agenda Data de les dones. Les necessitats de les dones estan incorporades en els grans projectes de creació i publicació de bases de dades?” destaquem la frase “les dades no són neutrals ni objectius. Són producte de relacions socials desiguals, el context és essencial per a realitzar una anàlisi ètic i precís”

L’última taula rodona Oportunitats d’ocupació de les dones en llocs de treballs digitals.

Sonia Cañizares, ens posa en manifest “Què podem fer per incorporar el talent Femení en el sector tecnològic ?: Trenquem estereotips i fem atractiu alguna cosa que és atractiu i provoquem paritat” amb la ponència “El talent de les dones és una necessitat de el sector digital”.

Sonia Cañizares, ens posa en manifest “Què podem fer per incorporar el talent Femení en el sector tecnològic ?: Trenquem estereotips i fem atractiu alguna cosa que és atractiu i provoquem paritat” amb la ponència “El talent de les dones és una necessitat de el sector digital”.

Pilar Conesa, “Moltes dones tenen molt bones idees, però no tenen la seguretat suficient per dur-les a terme” “Només el 18% de les start-ups són fundades exclusivament per a dones” amb la ponència “Com transformar la societat mitjançant l’emprenedoria digital femení”.

Gemma Batlle, “La intel·ligència artificial porta nombroses aplicacions i talents, però també generen biaixos en els algoritmes” amb la ponència “Les oportunitats d’ocupació en l’àmbit de les dades”.

Lidia Arroyo, ens explica que “és molt important que la tecnologia en el seu disseny incorpori la perspectiva de gènere” amb la ponència “Programes per reduir les bretxes digitals”.