Crónica: especial Drinks&Data Impacte Social Open Data

Dimecres passat, 14 de novembre, Iniciativa Barcelona Open Data va celebrar un acte especial a l’Smart City expo a l’estand de la Diputació de Barcelona. Es van presentar els diferents projectes amb els quals va col·laborar Iniciativa aquest any. A continuació, les cinc persones autores de projectes d’impacte social basat en les dades obertes van poder presentar els seu treballs.

Lourdes Muñoz, presidenta de l’associació, va recordar els objectius principals d’Iniciativa Barcelona Open Data: “Volem formar a professionals en l’ús de les dades i ajudar a transformar aquestes en valor econòmic i social”. Per posar en pràctica aquests compromisos, Iniciativa Barcelona Open Data ofereix formacions. A més a més, i també gràcies a la col·laboració amb les institucions públiques, Iniciativa proposa projectes com les expedicions de dades. “Una expedició de dades és la reunió de persones expertes en al tractament de les dades, altres persones expertes en una temàtica, d’altres expertes en visualitzar les dades i professionals especialitzades en trobar històries en les dades” va recorda Alberto Abella, fundador d’Iniciativa Barcelona Open Data i encarregat de presentar els projectes.

 

Hackathon dadesxdones

 

Aquest projecte tenia com a objectiu final identificar les necessitats més urgents de les treballadores en el sector de les cures (d’infants, gent gran, etc.) i desenvolupar una app que oferís solucions a aquest problema. El resultat final fou el reconeixement de no una sino tres prototips d’aplicació que seguiran endavant en el seu desenvolupament.

 

Expedició de dades canvis climàtics

El segon projecte, realitzat conjuntament amb la Diputació de Barcelona, tenia com a objectiu identificar i buscar solucions als reptes socials generats pel canvi climàtic.

 

Expedició de dades pobresa dones i precarietat

L’índex de feminització de la pobresa ha estat un altre dels projectes impulsats per Iniciativa Barcelona Open Data amb l’objectiu de crear un indicador de dades que visualitzes formalment el problema de la feminització de la pobresa

 

Mujeres y datos abiertos

L’últim projecte presentat ha estat la web de visualitzacions de dades sobre les dones que es presentarà oficialment la setmana que ve a Madrid. Es tracta de l’agrupació de totes les dades sobre les dones que Iniciativa ha recollit durant els seus projectes i la creació de diverses visualitzacions per comprendre-les millor.

 

Impacte social open data

 

La recopilació de projectes d’impacte social es va iniciar fa unes setmanes. Volem recollir, visibilitzar, difondre i premiar projectes d’impacte ciutadà, social o econòmic basats en dades obertes.

Es van seleccionar projectes que mostrin l’impacte de l’Open Data per tal de transformar la nostra societat. Els projectes van haver de complir amb els criteris següents: Col·lectius impactats, Canvi ocasionat, Eficiència en l’ús dels mitjans destinats al projecte, Sostenibilitat de la iniciativa i Tecnologies (obertes) utilitzades.

Cinc del total de projectes presentats es van mostrar durant l’acte

 

 

Rafael Gonzàlez Esquinas va presentar Optimizació de la recollida selectiva al Vallès Oriental, un anàlisi de les dades corresponents a la recollida selectiva de tots els municipis del Vallès Oriental, que amb combinació d’altres dades demogràfiques permet optimitzar els vehicles, contenidors i costos del servei. L’objectiu principal, va dir Gonzàlez, és “millorar el servei al ciutadà”. La Diputació de Barcelona, representada per Jordi Pericas, li va otorgar un reconeixement especial.

A continuació Ramón Julià Barceló va mostrar Buscan “Insight” en el Baròmetre d’Opinió Política del CEO, un projecte que vol permetre percebre les inquietuds reals expressades o no expressades pels enquestats. Julià Barceló va indicar les dificultats de tractar amb les micro dades per confeccionar el dataset.

La base de dades centralitzada de víctimes de la Guerra Civil i el franquisme de Innovation and Human Rights va ser també un dels cincs projectes seleccionats. Per a l’elaboració d’aquest projecte, Concha Catalan va explicar que es van recollir dades sobre repressió a persones durant la Guerra Civil i el franquisme amb els objectius de facilitar als seus familiars l’accés a la informació; per difondre el treball dels arxius i per contribuir a la recerca històrica. Tenen més de 650.000 registres.

Josep Maria Sabaté va presentar Connector a Portals Socrata i CKAN per accedir a totes les seves dades. L’objectiu, va explicar Sabaté, és de facilitar l’accés a les dades i poder dedicar més temps a la creació de serveis i la recerca de noves oportunitats de negoci.

La periodista de dades Carina Bellver va mostrar els projectes que formen part de Story Data que visualitza les dades i construeix històries. Van arribar fins i tot a visualitzar més de dos millions i mig de dades. Les seves visualitzacions es poden consultar en mitjans de comunicació com a l’Ara, Crític, eldiario.es.

 

Consulta la presentació

 

No us perdeu les nostres notícies @iopendataBcn i els tuits sobre l’acte al hashtag #impacteopendata