Nombre del dataset
Mapa d’entitats socials de Catalunya
Organitzación publicadora
Taula d’entitats del Tercer sector social de Catalunya
Persona que lo propone
Gerard Sentís
Cargo de la persona que lo propone
Coordinador m4social
Descripción corta del dataset
Mapa d’entitats socials de Catalunya classificades per àmbits d’intervenció, serveis que ofereixen i geolocalització, entre d’altres.
Usos del dataset
Conocer las entidades sociales de un territorio; filtrar por servicios concretos de las entidades del tercer sector; mostrar la riqueza de entidades de un ámbito…
URL del dataset
https://www.tercersector.cat/mapa
Nombre del proyecto
Reto #50Datasets sociales