Nom projecte
UNEP Climate Action Note
Descripció
El departament de medi ambient de les Nacions Unides va encarregar a la ViT realitzar un widget de visualització de dades per fer més comprensible a la població mundial l’estat de la contaminació al món. Per això es van analitzar moltíssimes dades de països relacionades amb la pol·lució, les emissions contaminants, la temperatura dels oceans, els incendis forestals, així com els acords polítics des de les primeres cimeres del canvi climàtic i el progrés per països per arribar als compromisos adquirits.
Tipologia
Aplicatiu web i Visualització web (altres, no periodisme de dades)
URL projecte  
https://www.unep.org/explore-topics/climate-action/what-we-do/climate-action-note/state-of-climate.html
Nom autor/autora project
Fundació Visualització per a la Transparència (ViT)
URL a autoria
https://www.fundaciovit.org/
Twitter: @fndvit
Linkedin: Fundació ViT
Font Origen de dades. Organització publicadora
Altres
Dataset que volem destacar ( URL)
Emissions Database for Global Atmospheric Research, version v5.0_FT_2019 (fossil CO2 time-series)taset que volem destacar (URL) 
https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/f806b247-2f28-4baa-8416-f8386a711ebf 
Temàtica / categoria de les dades
#MediAmbient