Autor del projecte: Rafael González Esquinas

Anàlisis de les dades corresponents a la recollida selectiva de tots els municipis del Vallès Oriental, que amb combinació d’altres dades demogràfiques permet optimitzar els vehicles, contenidors i costos del servei.