Lourdes Muñoz
(@lourdesmunoz, Linkedin).
Fundadora d’Iniciativa Barcelona Open Data.
Bio: Presidenta de Dones en Xarxa & Fundadora Barcelona Iniciativa Open Data & Coordinadora Màster Open Big Data de Euncet Business School Enginyera Informàtica i Màster Societat Coneixement. Experta en Polítiques públiques TIC, drets digitals & govern obert. Sempre ha estat una emprenedora, va crear la seva empresa amb 23 anys . Des de molt jove va compatibilitzar estudis, feina i compromís social i polític. Implicada en l’impuls d’iniciatives “open” de promoció coneixement obert, software lliure, institucions obertes i dades obertes. Compromesa amb els drets de les dones, ha liderat projectes de igualtat en la societat del coneixement, creació de xarxes de dones i empoderament de les dones a l’àmbit públic. Ha estat parlamentària al Congrés dels Diputats durant 11 anys.
PROGRAMA & INSCRIPCIONS