Josep Jordana (@josepjc, Linkedin).
Deconferència Visualització de Dades.
Bio: Project Manager a Pirene Lab ens presentarà Force Layout de la xarxa Guifinet (D3).
PROGRAMA & INSCRIPCIONS