Autors del projecte: Concha Catalan i Guillermo Blasco

Som una associació sense ànim de lucre i hem desenvolupat la base de dades de forma altruista sense cap ajuda econòmica. Tenim integrats 130.000 registres de batallons de treballadors i 470.000 registres de procediments judicials militars (consells de guerra, etc) procedents de nou províncies (TMT1 i TMT3) buscables pel nom de la persona (1936-1975)

Recollim dades sobre repressió a persones durant la Guerra Civil i el franquisme, els netegem i els integrem en una base de dades accessible online per facilitar als seus familiars l’accés a la informació; per difondre el treball dels arxius i per contribuir a la recerca històrica. Tenim més de 650.000 registres

Llistats publicats per arxius públics majoritàriament en PDF i llistats procedents de recerques sobre Història.

Eines utilitzades: GoogleDrive, GoogleDocs, GoogleSpreadsheet, Tabula, MySQL, Java8, MariaDB, SpringFramework, thymeleaf, materializecss, etc.

Enllaç a la web