David Nogué
(@ddnogue, Linkedin): CEO i Fundador d’EIXOS Observatorio Económico.
Participa en la sessió per empreses del Baix Llobregat sobre “Bones pràctiques”.
Bio: Arquitecte i desenvolupador web. Va fundar planol.info al 2007 i EIXOS al 2011. Eixos.cat és un observatori econòmic digital creat per l’empresa Planol.info. Recopila, analitza i processa dades de l’activitat econòmica de les ciutats per l’elaboració d’estudis de mercat.
PROGRAMA & INSCRIPCIONS