El poder de les dades: Dones i poder

El projecte Dades x Poder mostra amb la força de les visualitzacions la manca d’igualtat real en l’exercici del poder en l’àmbit local a Catalunya.

Les dades son poder en l’actual moment d’acceleració de la digitalització. Per aquesta raó les feministes de dades defensem el “dret a saber amb sexe”, a disposar de dades obertes públiques amb perspectiva de gènere. Dades obertes orientades a analitzar i poder abordar els reptes dels drets de les dones (bretxa salarial, violència masclista, presencia al sector digital…).

Dades x Poder aporta dades, mostrades per a que de forma fàcil, qualsevol persona pugui usar i interpretar-les. Les visualitzacions de dades tenen força i impacte pel seu format audiovisual i la possibilitat d’interacció de les persones. Les històries explicades amb dades del periodisme de dades, són en aquest cas reptes socials i de política pública plasmats amb dades. Aquesta mena de projectes serveixen per a transformar dades en informació i informació en coneixement aplicat a un àmbit, en aquest cas, el poder de les dones a l’àmbit local.

Dades x Poder ha estat un projecte tant de recopilació de diverses fonts de dades obertes, com de processament i generació de nous datasets fruit del treball d’un equip multidisciplinari que ha aportat coneixement de diversos àmbits: les tecnologies de dades, les polítiques d’igualtat, la comunicació i el periodisme de dades.

El projecte aporta a més a més d’una recopilació exhaustiva de dades, noves dades que hem generat i hem publicat en obert, d’acord amb el nostre compromís de generar coneixement obert, com és la distribució d’àrees de responsabilitat d’homes i dones per la mida de municipi o el pressupost que dones i homes gestionen als municipis.

Cal posar l’accent en la importància que les institucions públiques garanteixin la temporalitat i actualització de les dades i l’estandardització de dades de diverses fonts, per ajudar a fer possibles projectes com aquest i la seva continuïtat. La utilització real de les dades obertes públiques no és possible sense un compromís de qualitat d’aquestes, que permetin el seu ús amb tota la seva potencialitat. Dades de qualitat que permeten generar coneixement i aportar-lo pels reptes socials com és el cas de la igualtat de les dones en àmbits de poder.

Dades x Poder a l’àmbit local aborda amb dades, la situació i l’evolució de l’accés a l’exercici del poder – presa de decisions als municipis de Catalunya entre 1979 i 2019. La segregació vertical que en el cas de llocs de presa de decisions públics o polítics, a més a més suposa un dèficit democràtic, donat que mostra la manca de paritat i per tant d’accés a les decisions col·lectives del 52% de la població.

Aquest projecte posa a disposició dades obertes per tal que el poder de les dades s’utilitzi per que el poder a l’àmbit local sigui més equilibrat i paritari entre homes i dones.